Ochrana pred prachom pri vŕtaní

Zoznámte sa s našimi riešeniami na odstránenie prachu, ktoré pomáhajú udržiavať vaše pracovisko čisté a minimalizujú obsah prachu vo vzduchu pri vŕtaní do betónu

Zoznámte sa s našimi riešeniami na odstránenie prachu, ktoré pomáhajú udržiavať vaše pracovisko čisté a minimalizujú obsah prachu vo vzduchu pri vŕtaní do betónu
Odsávanie prachu TE DRS-5 Integrovaný systém na pohodlné odsávanie prachu pri vŕtaní alebo sekaní akumulátorovým vŕtacím kladivom TE 5-22