Prejsť na hlavný obsah
Hilti

Benefity

Analýza a model skenovaného betónu v jedinom programe

Úplné spracovanie dát od prvotných dát až po 3D modely, vrátane 2D a 3D pôdorysov a prierezov. S nástrojom PROFIS Detection Office môžete ľahko vytvoriť presný 3D model skrytých objektov vo vnútri betónovej konštrukcie. Integrácia s BIM uľahčuje efektívne, presné, úsporné a spoľahlivé projektové plánovanie.

Jednoduchšia štrukturálna analýza s možnosťou vizualizácie

PROFIS Detection Office podporuje prekrytie dát z troch senzorov – radar, EM a Ferroscan – na jednoduchú klasifikáciu cieľového objektu a kalibráciu hĺbky

Kompatibilita s obľúbenými programami BIM, CAD a s aplikáciou PROFIS Anchor

Možnosť exportovať údaje v rôznych formátoch na použitie s obľúbenými návrhovými aplikáciami ako AutoCAD®, Trimble SketchUp® a mnohými ďalšími. Podporované formáty na exportovanie zahŕňajú: DXF, COLLADA, PLY, X3D, BMP, JPG. Možnosť importovať X3D súbory skenov do PROFIS Anchors na podporu bezkolízneho návrhu kotvenia a kotevných platní.

Vyhnite sa škodám pri vŕtaní a rezaní, a to ešte pred začiatkom práce na stavbe

Polohy skenovaného miesta môžete označiť konštrukčnými súradnicami a exportovať pre presné umiestnenie skenu v návrhových súboroch alebo neskôr zmeniť ich polohu na stavenisku pomocou vymeriavacieho systému.

Získajte všetky informácie potrebné na vytváranie presných ponúk a plánov

S tými najlepšími možnými informáciami o stavbe budete môcť presnejšie komunikovať a zadávať výberové konania. Jednoducho zrozumiteľné štrukturálne správy pomáhajú vyhnúť sa neočakávanému prerábaniu a škodám pri vŕtaní, jadrovom vŕtaní či rezaní.

Jednoduché vytváranie správ hodnotenia konštrukcií

Posudok a dokumentáciu podporujúcu návrh, rekonštrukciu alebo rozširovanie existujúcich stavieb možno exportovať do formátu Microsoft Word®, PDF alebo HTML.

Technické dáta

Dokumenty a videá

Konzultácie & Podpora

Prihláste sa pre pokračovanie
Pridané do košíka
Pridané do košíka
Prejdite do nákupného košíka