Ochrana pred prachom pri vŕtaní akumulátorovými strojmi

Ukážte mi systémy odsávania prachu a ich príslušenstvo pre prakticky bezprašnú prácu s akumulátorovými vŕtacími strojmi

Ukážte mi systémy odsávania prachu a ich príslušenstvo pre prakticky bezprašnú prácu s akumulátorovými vŕtacími strojmi
Odsávanie prachu TE DRS-5 Integrovaný systém na pohodlné odsávanie prachu pri vŕtaní alebo sekaní akumulátorovým vŕtacím kladivom TE 5-22