Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Nekompromisný výkon akumulátorového náradia – revolučné akumulátory Nuron poskytujú energiu, ktorá vám pomôže zvýšiť produktivitu a získať nezávislosť od iných zdrojov energie
  • Vyšší výkon, viac možností – sekacie kladivá TE 500–22 môžu vykonávať pracovné úkony v úplne rovnakom rozsahu ako porovnateľné sekacie kladivá s napájaním z elektrickej siete
  • Znížená únava obsluhy – funkcia aktívnej redukcie vibrácií (AVR) pomáha minimalizovať vystavenie účinkom vibrácií, lepšie chráni zdravie a znižuje počet prípadov prerušenia práce na pracovisku
  • Prakticky bezprašné búranie – pri použití so systémom odsávania prachu DRS-B pripojeným ku kompatibilnému vysávaču Hilti prispievajú k vyššej miere bezpečnosti na pracoviskách
  • Na batériovej platforme Nuron – akumulátorové sekacie kladivá, s ktorými nebudete musieť pristupovať na kompromisy vďaka dlhšej výdrži akumulátorov Nuron, vysoko výkonným sekáčom šetriacim energiu a celému radu služieb, ktoré umožňujú dosiahnuť vysokú produktivitu pri každodennej práci
Použitie
  • Búranie betónových a murovaných stien
  • Odstraňovanie obkladov a dlaždíc
  • Kyprenie zhutnenej zeminy
  • Sekanie otvorov, drážok a prestupov potrubí v stenách a podlahách

Technické dáta

Dokumenty a videá

Konzultácie & Podpora