Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Sledovanie majetku v reálnom čase – nepretržitá detekcia vrátane aktualizácie stavu všetkých označených strojov a vybavenia s aktívnym štítkom
  • Inteligentná kontrola majetku – môžete zobraziť obsah skladov, kontajnerov alebo skladovacích z akéhokoľvek zariadenia s pripojením na internet. Kontroly majetku môžete plánovať podľa potrieb svojej spoločnosti
  • Upozornenia na neočakávané zmeny – softvér ON!Track vás môže okamžite upozorniť, keď je zariadenie neočakávane odobrané alebo keď brána nezistí prítomnosť zariadenie v stanovenom časovom limite
  • Presnejšie sledovanie strojov – digitalizáciou sledovania a monitorovania majetku znížite riziko ľudskej chyby alebo nedôslednosti
  • Vyššia efektivita na pracovisku – ON!Track vám v reálnom čase ukáže, kde sa vaše nástroje nachádzajú, takže môžete stráviť menej času hľadaním a viac času produktívnou činnosťou
Použitie
  • Digitálne sledovanie majetku pomocou systému na správu majetku ON!Track
  • Vzdialená kontrola obsahu skladov, kontajnerov alebo skladovacích miest bez obsluhy prostredníctvom cloudového softvéru ON!Track alebo mobilnej aplikácie
  • Automatické upozornenia pri neočakávanom odstránení zariadenia z miesta uskladnenia
  • Súčasť nášho plne integrovaného riešenia na správu zariadení ON!Track (dostupné len s aktívnym predplatným – funkcie sa líšia v závislosti od balíka predplatného)

Dokumenty a videá

Konzultácie & Podpora