Hilti

Vlastnosti a použitie

Adaptér AI T320 w. wires #2329392
Vlastnosti
  • Zaistí vaše štítky - pomáha udržať inteligentné štítky ON!Track bezpečne pripevnené k vášmu náradiu
  • Prispôsobené vašim potrebám - flexibilné súpravy a voliteľné doplnky na pripevnenie štítkov na sledovanie majetku
Použitie
  • Pripevnenie inteligentných štítkov ON!Track k vašim stavebným nástrojom a prostriedkom
  • Súpravy príslušenstva na doplnenie systému spravovania majetku ON!Track

Technické dáta

Adaptér AI T320 w. wires #2329392

Konzultácie & Podpora