Hilti

Vlastnosti a použitie

Štartér DSH 600-X zostava #2165330

Technické dáta

Štartér DSH 600-X zostava #2165330

Konzultácie & Podpora