Požiarna bezpečnosť

EAD návrhová smernica a legislatívne požiadavky pre podpery elektrických a inštalačných rozvodov

Hilti požární zkoušky

Výzva pri požiari: dostatočný čas na útek

Jedným z najdôležitejších faktorov pri navrhovaní požiarne odolných závesov pre elektrické a potrubné systémy je poskytnúť ľuďom dostatok času na evakuáciu v prípade požiaru. Niekoľko existujúcich regulačných usmernení, ako sú európske hodnotiace dokumenty (European Assessment Documents - EAD), sa sústreďujú na to, ako dlho inštalácie musia udržiavať svoju štrukturálnu integritu v prípade intenzívneho tepla.

Pozrite si video a dozviete sa viac

Vedeli ste, že...

Pri mnohých z týchto zraneniach sú vinníkmi kolapsy zavesených stropov, zablokované únikové cesty a poškodené vnútorné alebo vonkajšie schodiská. Ak nie sú potrubia a inštalácie navrhnuté s ohľadom na požiarnu bezpečnosť, môžu sa v prípade požiaru extrémne rýchlo stať nebezpečné. Tisíce neviditeľných rúrok, potrubí, káblov a nosníkov zavesených zo stropu sa rozpadajú za prítomnosti tepla, čo nakoniec vedie k zrúteniu na zem a blokovaniu únikových ciest.

Požiar sa zvyčajne rozšíri cez budovu už za 5 minút

V priebehu rýchleho nárastu tepoloty, oceľ v jednotlivých prvkoch stráca pevnosť.

Dochádza k značnej deformácii a nakoniec sa celý systém zrúti.

Národné predpisy a legálne požiadavky

V súčasnosti existujú dve harmonizované Európske normy - EN 13501 -  Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb a EN 1366-1: 2104 - Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Tieto normy sú najdôležitejšími zdrojmi návrhových usmernení pre protipožiarne ventilačné potrubia a reguláciu dymu.

Ďalej ČSN 73 0872 Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým potrubím,kde v článku 4.3.1 je uvedené, že VZT potrubie musí byť vyrobené a nainštalované tak, aby sa po dobu požiarnej odolnosti nezrútilo a nepoškodilo súvisiace konštrukcie s nosnou, či požiarne deliacou funkciou.

Okrem týchto celoeurópskych noriem vysvetľuje aj nemecká smernica MLAR dôležitosť požiarnej bezpečnosti pre:

Systémy VZT

▪ Bod 5.2.2 VZT potrubie, ktoré musí byť odolné voči ohňu.

▪ Bod 5.2.4 VZT potrubie v podhľade, ktoré je potrebné upevniť tak, aby sa v prípade požiaru nezrútilo.

Únikové cesty

• Ako udržať únikové cesty voľné a ako dlho v prípade požiaru.

Podhľady

  • Pre požiarne podhľady musí byť zaručená požiarna odolnosť v prípade požiaru prichádzajúceho zhora ale aj zo spodu.

• Pri použití závesných systémov v podhľadoch musia byť dodržané osobitné požiadavky, aby v prípade požiaru nespôsobili deštruckiu samotného podhľadu.

Metóda protipožiarneho návrhu

Navrhovanie protipožiarnych podpier pre potrubia je kľúčovou úlohou pre všetkých projektantov, architektov a inžinierov.

Napriek jeho dôležitosti stále neexistuje štandardizovaná a dôveryhodná metóda návrhu. Dokonca aj široko používaný Eurokód 3 bol súčasným vedeckým a priemyselným výskumom preukázaný ako neadekvátny na predpoklad deformácie.

Nedostatky Eurokódu 3 sú spôsobené obmedzeným rozsahom: táto norma sa skôr zaoberá stabilitou konštrukčných oceľových prvkov než tenkými, profilovanými oceľovými nosníkmi, ktoré sa používajú pre potrubné objímky, strmene a podobne. Napriek tomu sa Eurokód 3 často nesprávne používa pri navrhovaní týchto ľahších subtilnejších prvkov.

Prečo nie je Eurokód 3 vhodný pre potrubné podpery?

Výsledky testov preukázali nedostatočnosť Eurokódu 3

Inštitút pre Výskum a Testovanie Stavebných Materiálov v Lipsku (MFPA) dospel k záveru, že nie je bezpečné predvídať deformáciu požiarne odolných inštalácií budov pomocou metódy návrhu z EN 1993-1-2 (tiež známy ako Eurokód 3).

Najmodernejšie metódy návrhu pre podporné systémy rozvodov inštalácií

Hilti v spolupráci s poprednými požiarnymi inštitúciami DIBt a EOTA pracovala na tvorbe nových smerníc európskeho hodnotiaceho dokumentu (EAD) pre protipožiarny návrh a testovanie, čo umožňuje jednoduché, flexibilné a nákladovo efektívne riešenia.

ETA – Európske technické posúdenie

Hilti ponúka inovatívne, bezpečné, flexibilné a legálne kompatibilné riešenia pre protipožiarne, závesné systémy. Prešli sme nad rámec súčasných zvykov, aby sme vyvinuli rad potrubných a káblových podpier, na ktoré sa môžete spoľahnúť.

Vyberte si zo širokej škály výrobkov schválených podľa ETA, aby ste splnili všetky legálne povinnosti.

S týmito plne kompatibilnými komponentmi si môžete byť istí, že vaše špecifikácie umožnia bezpečnú evakuáciu, neobmedzený prístup pre hasičov a ochranu cenných predmetov.

Relevantné aplikácie

Združený záves kotvený do stropu

Združený záves na závitových tyčiach

Združený rám

Konzola so zavesením

Konzola

Jednoduchý záves

Hilti riešenia a služby

V spoločnosti Hilti máme viac ako 30 rokov skúseností s výskumom a navrhovaním produktov pre ochranu ľudí a majetku pred požiarom. Tieto desaťročia postupného vývoja viedli k komplexnej ponuke montážnych systémov, kotevnej technike a protipožiarnych systémov, ktoré dnes ponúkame.

Ak chcete zvýšiť svoju produktivitu a ušetriť čas, ponúkame vám špičkové služby a jednoducho použiteľné digitálne riešenia, napríklad aj v úplne novom module softvéru PROFIS Installation.

Chcete vedieť viac?

Pokiaľ sa v súčasnom projekte zaoberáte touto problematikou, alebo ak potrebujete technickú radu pri výbere produktu, nechajte našich expertov - Hilti inžinierov, aby vám pomohli.

Zdieľať