Požiarna bezpečnosť

EAD návrhová smernica a legislatívne požiadavky pre podpery elektrických a inštalačných rozvodov

Hilti požární zkoušky

Výzva pri požiari: dostatočný čas na útek

Jedným z najdôležitejších faktorov pri navrhovaní požiarne odolných závesov pre elektrické a potrubné systémy je poskytnúť ľuďom dostatok času na evakuáciu v prípade požiaru. Niekoľko existujúcich regulačných usmernení, ako sú európske hodnotiace dokumenty (European Assessment Documents - EAD), sa sústreďujú na to, ako dlho inštalácie musia udržiavať svoju štrukturálnu integritu v prípade intenzívneho tepla.

Pozrite si video a dozviete sa viac

Vedeli ste, že...

Pri mnohých z týchto zraneniach sú vinníkmi kolapsy zavesených stropov, zablokované únikové cesty a poškodené vnútorné alebo vonkajšie schodiská. Ak nie sú potrubia a inštalácie navrhnuté s ohľadom na požiarnu bezpečnosť, môžu sa v prípade požiaru extrémne rýchlo stať nebezpečné. Tisíce neviditeľných rúrok, potrubí, káblov a nosníkov zavesených zo stropu sa rozpadajú za prítomnosti tepla, čo nakoniec vedie k zrúteniu na zem a blokovaniu únikových ciest.

Požiar sa zvyčajne rozšíri cez budovu už za 5 minút

Krivka požiarnej skúšky Hilti

V priebehu rýchleho nárastu tepoloty, oceľ v jednotlivých prvkoch stráca pevnosť.

Hilti podpory pre rozvody inštalácií s požiarnou odolnosťou
Dochádza k značnej deformácii a nakoniec sa celý systém zrúti.

Národné predpisy a legálne požiadavky

Hilti rozvody inštalácií príklad poškodenia požiarom

V súčasnosti existujú dve harmonizované Európske normy - EN 13501 -  Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb a EN 1366-1: 2104 - Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Tieto normy sú najdôležitejšími zdrojmi návrhových usmernení pre protipožiarne ventilačné potrubia a reguláciu dymu.

Ďalej ČSN 73 0872 Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým potrubím,kde v článku 4.3.1 je uvedené, že VZT potrubie musí byť vyrobené a nainštalované tak, aby sa po dobu požiarnej odolnosti nezrútilo a nepoškodilo súvisiace konštrukcie s nosnou, či požiarne deliacou funkciou.

Okrem týchto celoeurópskych noriem vysvetľuje aj nemecká smernica MLAR dôležitosť požiarnej bezpečnosti pre:

Systémy VZT

▪ Bod 5.2.2 VZT potrubie, ktoré musí byť odolné voči ohňu.

▪ Bod 5.2.4 VZT potrubie v podhľade, ktoré je potrebné upevniť tak, aby sa v prípade požiaru nezrútilo.

Únikové cesty

• Ako udržať únikové cesty voľné a ako dlho v prípade požiaru.

Podhľady

  • Pre požiarne podhľady musí byť zaručená požiarna odolnosť v prípade požiaru prichádzajúceho zhora ale aj zo spodu.

• Pri použití závesných systémov v podhľadoch musia byť dodržané osobitné požiadavky, aby v prípade požiaru nespôsobili deštruckiu samotného podhľadu.

Metóda protipožiarneho návrhu

Navrhovanie protipožiarnych podpier pre potrubia je kľúčovou úlohou pre všetkých projektantov, architektov a inžinierov.

Napriek jeho dôležitosti stále neexistuje štandardizovaná a dôveryhodná metóda návrhu. Dokonca aj široko používaný Eurokód 3 bol súčasným vedeckým a priemyselným výskumom preukázaný ako neadekvátny na predpoklad deformácie.

Nedostatky Eurokódu 3 sú spôsobené obmedzeným rozsahom: táto norma sa skôr zaoberá stabilitou konštrukčných oceľových prvkov než tenkými, profilovanými oceľovými nosníkmi, ktoré sa používajú pre potrubné objímky, strmene a podobne. Napriek tomu sa Eurokód 3 často nesprávne používa pri navrhovaní týchto ľahších subtilnejších prvkov.

Prečo nie je Eurokód 3 vhodný pre potrubné podpery?

Hilti návrh na účinky požiaru

Výsledky testov preukázali nedostatočnosť Eurokódu 3

Inštitút pre Výskum a Testovanie Stavebných Materiálov v Lipsku (MFPA) dospel k záveru, že nie je bezpečné predvídať deformáciu požiarne odolných inštalácií budov pomocou metódy návrhu z EN 1993-1-2 (tiež známy ako Eurokód 3).

Najmodernejšie metódy návrhu pre podporné systémy rozvodov inštalácií

Hilti v spolupráci s poprednými požiarnymi inštitúciami DIBt a EOTA pracovala na tvorbe nových smerníc európskeho hodnotiaceho dokumentu (EAD) pre protipožiarny návrh a testovanie, čo umožňuje jednoduché, flexibilné a nákladovo efektívne riešenia.

ETA – Európske technické posúdenie

Hilti rozvody inštalácií s odolnosťou voči požiaru

Hilti ponúka inovatívne, bezpečné, flexibilné a legálne kompatibilné riešenia pre protipožiarne, závesné systémy. Prešli sme nad rámec súčasných zvykov, aby sme vyvinuli rad potrubných a káblových podpier, na ktoré sa môžete spoľahnúť.

Vyberte si zo širokej škály výrobkov schválených podľa ETA, aby ste splnili všetky legálne povinnosti.

S týmito plne kompatibilnými komponentmi si môžete byť istí, že vaše špecifikácie umožnia bezpečnú evakuáciu, neobmedzený prístup pre hasičov a ochranu cenných predmetov.

Relevantné aplikácie

Hilti podpery pre rozvody inštalácií

Združený záves kotvený do stropu

Hilti podpery pre rozvody inštalácií

Združený záves na závitových tyčiach

Hilti podpery pre rozvody inštalácií

Združený rám

Hilti podpery pre rozvody inštalácií

Konzola so zavesením

Hilti podpery pre rozvody inštalácií

Konzola

Hilti podpery pre rozvody inštalácií

Jednoduchý záves

Hilti riešenia a služby

V spoločnosti Hilti máme viac ako 30 rokov skúseností s výskumom a navrhovaním produktov pre ochranu ľudí a majetku pred požiarom. Tieto desaťročia postupného vývoja viedli k komplexnej ponuke montážnych systémov, kotevnej technike a protipožiarnych systémov, ktoré dnes ponúkame.

Ak chcete zvýšiť svoju produktivitu a ušetriť čas, ponúkame vám špičkové služby a jednoducho použiteľné digitálne riešenia, napríklad aj v úplne novom module softvéru PROFIS Installation.

Chcete vedieť viac?

Pokiaľ sa v súčasnom projekte zaoberáte touto problematikou, alebo ak potrebujete technickú radu pri výbere produktu, nechajte našich expertov - Hilti inžinierov, aby vám pomohli.

Zdieľať