Kotviace podpery technických zariadení a elektrorozvodov

Upevňovanie na spodnú stranu betónového stropu

Hilti HST3 stud anchor
Hilti anchors for mechanical and electrical support

Stavebné projekty sú stále zložitejšie. Na mnohých stavbách sú potrubné a káblové trasy vedené pod stropom.

V Hilti sme preto navrhli široký rad univerzálnych vopred zabetónovaných aj dodatočne osadzovaných kotiev.

Ponúkame tiež služby podpory navrhovania, ťahové skúšky na stavbe a poradenské služby, školenia, technické údaje, dokumentáciu a softvér pre navrhovanie.

AKÝ KOTVIACI SYSTÉM POUŽIŤ NA PODPERY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ A ELEKTROROZVODOV

Naše kotviace systémy podrobujeme dôkladným skúškam, pri ktorých meriame ich odolnosť za podmienok požiaru, korózie, statického, dynamického a seizmického zaťaženia. Všetky spĺňajú podmienky príslušných noriem a predpisov.

Ponúkame rôzne druhy kotiev, vrátane kotviacich skrutiek a expanzných alebo úderových kotiev.

Pre kotvenie k stropu a v stiesnených podmienkach sú mimoriadne vhodné prievlakové kotvy Hilti HST3 alebo kotviace skrutky HUS3.

Hilti anchors baseplate selector chart

AKO NAVRHOVAŤ KOTVIACE SYSTÉMY PRE UPEVŇOVANIE PODPIER TECHNICKÝCH ZARIADENÍ A ELEKTROROZVODOV

Ak potrebujete pomôcť s návrhom, môžete využiť služby technikov Hilti - obráťte sa na váš miestny tím Hilti.

Alebo využite náš softvér pre navrhovanie Hilti PROFIS Anchor:

  • Je priebežne aktualizovaný podľa aktuálnych noriem a predpisov.
  • Zahŕňa vopred zabetónované lišty, mechanické i chemické kotvy.
  • Odkazy na našu knižnicu Hilti BIM / CAD.

Zdieľať