Pokyny pre navrhovanie kotviacich systémov

Navrhovanie kotviacich systémov pre rôzne prostredia

V Hilti podrobujeme všetky naše kotviace systémy dôkladným skúškam, aby sme mali istotu, že odolajú najnáročnejším podmienkam na stavbách aj v konštrukciách.

Získajte viac informácií o tom, ako používať naše upevňovacie prvky v rôznych prostrediach a aplikáciách.

Hilti HST3 stud anchor

SEIZMICKÝ NÁVRH

Je dôležité vybrať si správne kotvy pre nosné i nenosné prvky budovy. Pozrite si náš sortiment systémov v kategórii seizmická odolnosť C2.

Viac informácií
Natural gas processing plant

NÁVRH ANTIKORÓZNEJ OCHRANY

Zistite, aké kotvy používať v rôznych prostrediach, od priemyselných objektov po prímorské a námorné prostredie.

Viac informácií
Hilti HST3 cracked concrete design

NÁVRH KOTVENIA DO TRHLINOVÉHO BETÓNU

Pozrite sa, ako a prečo sa navrhuje špeciálne kotvenie do trhlinového betónu.

Viac informácií
Hilti HIT-HY 270 injectable mortar

NÁVRH KOTVENIA DO MURIVA

Získajte viac informácií o smerniciach ETAG 029 a ich význame pre návrh kotvenia do muriva.

Viac informácií
Hilti anchor channel design

NÁVRH S UPEVŇOVACÍMI LIŠTAMI

Ako navrhovať systémy s upevňovacími lištami, a to vrátane niektorých najnáročnejších aplikácií, napr. upevňovanie fasád mrakodrapov alebo montáž výťahov.

Viac informácií
Hilti SafeSet

NÁVRH S TECHNOLÓGIOU SAFESET

Technológia Hilti SafeSet umožňuje zrýchliť proces vŕtania a čistenia otvorov na stavenisku.

Viac informácií