Propojení chytrých strojů s mobilním telefonem

Revolúcia inteligentných strojov

Dáta o strojoch, ich výkone a využívaní majú silný vplyv na produktivitu na stavbách

Doba inteligentných stavebných strojov začína. Je zaujímavé, koľko nových príležitostí so sebou nové automatizované služby a programy prinášajú firmám vyrábajúce vybavenie na stavby, ktoré sa neboja využívať internet vecí (IoT).

Dáta z inteligentných strojov sa stanú základom nových poznatkov, ktoré vám a vašim tímom pomôžu robiť lepšie rozhodnutia. Zároveň budú spúšťať automatické upozornenia relevantným zamestnancom vo vašej firme tak, aby nedochádzalo k stratám produktivity.

Powder actuated tool DX 5 MX, My Hilti Tool App

Ako predchádzať prestojom

Tú situáciu poznáte. Vaši zamestnanci používajú stroj tak dlho, až v ten najmenej vhodný čas dôjde k poruche. V tom momente je potrebné zariadiť opravu a dočasne zohnať náhradný stroj počas opravy. Všetky tieto úkony navyšujú čas neproduktívnych prestojov.

Inteligentné stroje teraz dokážu sledovať, kedy musia odísť do servisu na pravidelnú údržbu alebo opravu. Inteligentné stroje oznámia túto informáciu svojmu užívateľovi, alebo stavbyvedúcemu. Zároveň vie užívateľov naviesť pri bežnej údržbe alebo riešení problémov priamo na stavbe.

Modul pre automatické nastavenie uťahovacieho momentu

Vždy správne nastavený stroj

Pri používaní inteligentných strojov bude čoskoro možné zvoliť správne nastavenie pre špecifický druh kotiev a základových materiálov jednoduchým stlačením tlačidla. Jednoduchým prepínaním uložených profilov budete prepínať medzi nastavením rýchlosti a uťahovacieho momentu, aby ste vždy mali istotu správnej a efektívnej montáže.

Dáta o využívaní strojov

Kotvy vyžadujú pre správnu aktiváciu špecifiká nastavenia uťahovacieho momentu. Čoskoro bude napríklad možné vytvoriť a exportovať detailný report kotviacich bodov, ktoré boli dotiahnuté podľa špecifických požiadaviek pomocou rázového uťahováka.

Stavbyvedúci tak budú mať jednoduchý prístup k týmto reportom a budú ich môcť predložiť inšpektorom, investorom alebo svojim projektovým manažérom. Môžu využívať tieto dáta ako dôkaz presnosti vykonanej práce a indikátor postupu stavebných prác.

Uťahovanie s rázovým uťahovákom

Presné reporty umožňujú oveľa jednoduchšiu kontrolu upevňovacích prvkov s definovaným uťahovacím momentom

Firestop Documentation Manager

Inteligentné stroje zjednodušujú dodržiavanie kvality a znižujú mieru zodpovednosti počas inšpekcie stavby

Zdieľať