Systémy na odsávanie prachu (SDS Max)

Ukážte mi systémy odsávania prachu montovateľné na stroj a navrhnuté pre vŕtacie kladivá SDS Max (TE-Y) pri vŕtaní a sekaní v betóne

Ukážte mi systémy odsávania prachu montovateľné na stroj a navrhnuté pre vŕtacie kladivá SDS Max (TE-Y) pri vŕtaní a sekaní v betóne