Spojky

Základové dosky, oceľové svorky a závesy na upevnenie do betónu, muriva, oceľových nosníkov, strešné trapézové plechy a iných materiálov

Základové dosky, oceľové svorky a závesy na upevnenie do betónu, muriva, oceľových nosníkov, strešné trapézové plechy a iných materiálov
MV-LDP Robustná doska na rozloženie zaťaženia na montáž klimatizačných jednotiek, lávok, vzduchotechnických potrubí, ostatných potrubných rozvodov alebo káblových trás na plochých strechách
Platňa pre rozloženie zaťaženia MV-LDP-L Robustná doska pre roznos zaťaženia s nastaviteľným uhlom na montáž klimatizačných jednotiek, lávok, ventilačných potrubí, potrubných rozvodov alebo káblových žľabov na plochých strechách
MGS 2 Oporná doska pre štandardné zaťaženie (metrické jednotky)
MGS 2 Oporná doska pre štandardné zaťaženie (imperiálne jednotky)
Zvislý pevný bod MFP-V Pozinkovaná súprava podpery klesajúceho potrubia s vysokou flexibilitou pre aplikácie zvislých liatinových potrubí
Nosníková svorka MQT-G Pozinkovaná nosníková príchytka na upevnenie závitových tyčí k šikmým oceľovým nosníkom
Nosníková svorka MAB Galvanicky pozinkovaná svorka na upevnenie závitových tyčí k šikmým oceľovým nosníkom bez vnútorného závitu
Nosníková svorka MAB-M Galvanicky pozinkovaná nosníková svorka na upevnenie závitových tyčí k šikmým oceľovým nosníkom s vnútorným závitom
MF-TSH Upevňovací prvok pre vzduchotechnické potrubie