Nosníkový systém pre stredné zaťaženia (MQ)

Nosníkové systémy pre stredné zaťaženie pre montáž potrubných podpier, ventilačných kanálov a káblových lávok. Špeciálne navrhnuté pre väčšiu flexibilitu a jednoduché použitie

Nosníkové systémy pre stredné zaťaženie pre montáž potrubných podpier, ventilačných kanálov a káblových lávok. Špeciálne navrhnuté pre väčšiu flexibilitu a jednoduché použitie
MQ-41-R Nosník (nehrdzavejúca oceľ A4)
Konzola MQK-21-R Konzola z nehrdzavejúcej ocele pre aplikácie so stredným zaťažením
Konzola MQK-41-R Konzola z nehrdzavejúcej ocele s 41 mm vysokým samostatným podperným nosníkom MQ pre vysokú ochranu proti korózii
Spojovací čap MQN-R Nosníková spojka z nehrdzavejúcej ocele (A4) na spojenie akýchkoľvek prvkov s tvarovaným otvorom
Nosníková matica MQM-R Nosníková matica z nehrdzavejúcej ocele na spojenie komponentov modulárnych podperných systémov
Uhlová konzola MQW-S-R 90-stupňový ťažký uholník z nehrdzavejúcej ocele (A4) na spojenie mnohých podperných nosníkov MQ v aplikáciách so stredne ťažkým/ťažkým zaťažením
Spojovací čap MQV-12-R Flexibilný spojovací čap z nehrdzavejúcej ocele (A4) používaný ako pozdĺžny predlžovací prvok pre podperné nosníky MQ
Spojovací čap MQV-R Spojovací čap z nehrdzavejúcej ocele (A4) používaný ako pozdĺžny predlžovací prvok pre podperné nosníky MQ
MQP-R Nosníková pätka (nehrdzavejúca oceľ A4)
Nosníková svorka MQT-C-R Nosníková svorka z nehrdzavejúcej ocele (A4) na pripojenie podperných nosníkov MQ priamo na oceľové nosníky
Nosníková svorka MQT-R Nosníková svorka z nehrdzavejúcej ocele (A4) na pripojenie podperných nosníkov MQ priamo na oceľové nosníky
Svorka MQB-R Spojka z nehrdzavejúcej ocele na pripevnenie jedného podperného nosníka MQ k druhému