Spojky

Nosníkové príchytky, oporné dosky a závesy pre upevnenie ventilačných podperných konštrukcií do základných materiálov

Nosníkové príchytky, oporné dosky a závesy pre upevnenie ventilačných podperných konštrukcií do základných materiálov
Nosníková svorka MQT-U Galvanicky pozinkovaná nosníková svorka na použitie na otvorenej strane alebo na zadnej strane oceľových nosníkov MQ/HS
Nosníková svorka MAB Galvanicky pozinkovaná svorka na upevnenie závitových tyčí k šikmým oceľovým nosníkom bez vnútorného závitu
Nosníková svorka MAB-M Galvanicky pozinkovaná nosníková svorka na upevnenie závitových tyčí k šikmým oceľovým nosníkom s vnútorným závitom
Nosníková svorka MQT-G Pozinkovaná nosníková príchytka na upevnenie závitových tyčí k šikmým oceľovým nosníkom
MF-TSH Upevňovací prvok pre vzduchotechnické potrubie