Nosníkový systém pre stredné zaťaženia (MQ)

Nosníkové systémy stredného zaťaženia špeciálne navrhnuté pre väčšiu flexibilitu a seizmicky odolné aplikácie

Nosníkové systémy stredného zaťaženia špeciálne navrhnuté pre väčšiu flexibilitu a seizmicky odolné aplikácie
Nosník MQ-21 U Galvanicky pozinkovaný podperný nosník MQ s výškou 21 mm bez drážky pre aplikácie s ľahkým zaťažením
MQ-41-L Nosník s kotevnými otvormi vhodný pre stredné zaťaženie
MQ-41D-F/ZM Dvojitý montážny nosník vysoko odolný voči korózii v prostredí C3
Nosník MQ-41D-L Pozinkovaný (HDG) montážny dvojitý nosník MQ na aplikácie so stredným zaťažením
MQ-41-F/ZM Montážny nosník vysoko odolný voči korózii v prostredí C3
MQK-21-L Pozinkovaná konzola s 21 mm širokým samostatným podperným nosníkom MQ pre interiérové aplikácie so stredným zaťažením
Dvojitá konzola MQK-21 Galvanicky pozinkovaná dvojitá konzola pre interiérové aplikácie so stredným zaťažením
Konzola MQK-41/3 Galvanicky pozinkovaná konzola so 41 mm vysokým, 3 mm hrubým samostatným podperným nosníkom MQ
Konzola MQK-41/4 Pozinkovaná konzola s výškou 41 mm, samostatným podperným nosníkom MQ so štvorcovou kotevnou platňou pre vyššiu tuhosť
Konzola MQK-72 Galvanicky pozinkovaná konzola s výškou 72 mm, samostatným podperným nosníkom MQ pre aplikácie so stredným zaťažením
MQN-CP Jedinečná pozinkovaná nosníková spojka s funkciou predbežného upevnenia na všetkých tvarovaných otvoroch – pre vyššiu produktivitu
Čap potrubnej objímky MQA-S Galvanicky pozinkovaný objímkový fixačný čap potrubnej objímky na pripojenie závitových komponentov k nosníkom MQ/HS
MQA-ST Predmontovaný objímkový fixačný čap
MQA-H Objímkový fixačný čap
HHK 41 s T hlavou Štandardná pozinkovaná skrutka s T hlavou na pripojenie potrubných objímok k podperným nosníkom MQ
Pätný plech MQZ-L Galvanicky pozinkovaný pätný plech pre montáž a kotvenie hrazdy s požiarnou odolnosťou
Kotevná platňa MQG-2 Pozinkovaná kotevná platňa na pripojenie závitových komponentov k podperným nosníkom MQ
MQA-B Jedinečný pozinkovaný čap príchytky potrubia – s požiarnou odolnosťou podľa ETA
Uhlová konzola MQW-H2 Galvanicky pozinkovaný 90-stupňová uhlová konzola na spojenie mnohých podperných nosníkov MQ v aplikáciách s vysokým horizontálnym zaťažením
Uhlová konzola MQW-S Galvanicky pozinkovaný 90-stupňový ťažký uholník na spojenie mnohých podperných nosníkov MQ v aplikáciách so stredne ťažkým/ťažkým zaťažením
Nosníková spojka MQV Pozinkovaná nosníková spojka používaná ako pozdĺžny predlžovací prvok pre podperné nosníky MQ
Kotevná platňa MQP-41-CP Jedinečná pozinkovaná predmontovaná nosníková pätka na upevnenie podperných nosníkov MQ k podkladom
MQP-1 nosníková pätka Pozinkovaná nosníková pätka na upevnenie nosníkov k betónu v aplikáciách s nízkym/stredným zaťažením
MQP-U Univerzálna kĺbová spojka
MQB Profilová spojka (nosník-nosník)
Nosníková svorka MQT Pozinkovaná nosníková príchytka na pripojenie podperných nosníkov MQ priamo na oceľové nosníky
Nosníková svorka MQT Nosníková svorka na upevnenie nosníkov k oceľovým nosníkom bez nutnosti vŕtania alebo zvárania
Svorkový držiak MQT-K Pozinkovaná nosníková príchytka na pripojenie podperných nosníkov MQ na príruby oceľových nosníkov
Nosníková svorka MQT-U Galvanicky pozinkovaná nosníková svorka na použitie na otvorenej strane alebo na zadnej strane oceľových nosníkov MQ/HS
Krížová spojka MQI-K Galvanicky pozinkovaná krížová spojka na krížovú montáž nosníkov s integrovanou spojkou M12 na nastavenie výšky
Spojka MQI-LV Galvanicky pozinkovaná spojka na upevňovanie v širokej škále oblastí použitia
MQP otočná pätka Galvanicky pozinkovaná otočná pätka na upevnenie podperných nosníkov k betónu
MQZ Spojovacie a istiace prvky
HGP Závitová pätka (s jednou skrutkou)
Spojovací čap MQV-12 Galvanicky pozinkovaný flexibilný spojovací čap používaný ako pozdĺžny predlžovací prvok pre podperné nosníky MQ
Nosníková spojka MQV-P4 Galvanicky pozinkovaná plochá nosníková spojka používaná ako pozdĺžny predlžovací prvok pre podperné nosníky MQ
MQW-2/45 Pozinkovaný (HDG) 45- alebo 135-stupňový uholník na spojenie rôznych podperných nosníkov MQ
Uhlová konzola MQW-3/45 Galvanicky pozinkovaný (HDG) 45- alebo 135-stupňový uholník na spojenie rôznych podperných nosníkov MQ
MQW-3 Pozinkovaný 90-stupňový uholník na spojenie mnohých podperných nosníkov MQ
MQW-P2 Pozinkovaný 90-stupňový uholník na spojenie mnohých podperných nosníkov MQ
MQP-21-72 Pozinkovaná nosníková pätka pre pripevnenie nosníkov MQ k betónu
MQW-8/45 Pozinkovaný (HDG) 45- alebo 135-stupňový uholník na spojenie rôznych podperných nosníkov MQ
MQV-P5 Pozinkovaná plochá krížová nosníková spojka na spojenie troch nosníkov MQ