Potrubné objímky

Potrubné príchytky s certifikátom Factory Mutual (FM) pre seizmicky odolný systém vzpier a ťahadiel v sprinklerových aplikáciách

Potrubné príchytky s certifikátom Factory Mutual (FM) pre seizmicky odolný systém vzpier a ťahadiel v sprinklerových aplikáciách
Potrubná objímka MQS-SP Pozinkované predmontované potrubné príchytky s certifikátom FM pre seizmické vystuženie požiarnych sprinklerových potrubí