Nosníkový systém pre vysoké zaťaženia (MIQ)

Nosníkový systém pre vysoké zaťaženie so zabudovaným profilom MQ pre ľahšie pripojenie potrubí

Nosníkový systém pre vysoké zaťaženie so zabudovaným profilom MQ pre ľahšie pripojenie potrubí
Nosník MIQ Nosník pre ťažké zaťaženie podpier MEP a modulárne rámovanie
MI-SGC M12 Žiarovo zinkovaná (HDG) samostatná nosníková príchytka na pripojenie oceľových kotevných platní MIQ priamo na oceľové nosníky
Nosníková svorka MI-DGC Žiarovo zinkovaná (HDG) zdvojená nosníková svorka na pripevnenie nosníkov MI k oceľovým nosníkom v ťažkých aplikáciách
Spojka MIQC-E Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka používaná na pripevnenie nosníkov MIQ pozdĺžne pre dlhé rozstupy v ťažkých aplikáciách
Spojka MIQC-SC Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka používaná spolu s kotevnými platňami MIQ, ktoré umožňujú voľné polohovanie nosníka
MP-PS 1-1 Potrubné uloženie Nastaviteľné jednoduché potrubné uloženia s náterom pre exteriér pre upevnenie potrubí s priemerom 21-173 mm (1/2" až 6") do rôznych základných materiálov v mierne koróznom prostredí
MP-PS 2-2 Potrubné uloženie Nastaviteľné zdvojené potrubné uloženia s náterom pre exteriér pre upevnenie potrubí s priemerom 21-328 mm (1/2" až 12") do rôznych základných materiálov v mierne koróznom prostredí
MP-PS 4-2 Potrubné uloženie Nastaviteľné štvornásobné potrubné uloženia s náterom pre exteriér pre upevnenie potrubí s priemerom 217 – 610 mm (8" až 24") do rôznych základných materiálov v prostredí s miernou koróziou
U svorník MIA-BO Žiarovo zinkovaný U svorník (HDG) na upevnenie potrubných uložení k MI nosníkom
MIC-PS/MIC-PSP Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na upevnenie potrubných uložení k MI nosníkom v ťažkých aplikáciách s rozpínaním
Spojka MIC-UB Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na upevnenie U svorníkov k nosníkom MI
Klzné uloženie MRG 2,0-F Prémiové žiarovo zinkované (HDG) klzné uloženie pre aplikácie kúrenia a chladenia so stredným zaťažením
Skrutka MIA-EH Žiarovo zinkovaná (HDG) skrutka s zabudovanou ozubenou podložkou pre ľahšie pripevnenie a nastavenie jednou rukou spojok MI a MIQ
Ozubená platňa MIA-TP Žiarovo zinkovaná (HDG) ozubená platňa používaná spolu so svorníkom MIA-OH na pripevnenie spojok MI a MIQ
MIC-TRC Spojka (dvojitá) Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na upevnenie závitových tyčí M12 (1/2") a M20 (3/4") k nosníkom MI
Spojka MIC - TRC Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na upevnenie závitových tyčí (M16) k nosníkom MI