Nosníkový systém pre stredné zaťaženia (MQ)

Nosníkové systémy pre stredné zaťaženie pre montáž potrubných podpier, ventilačných kanálov a káblových lávok. Špeciálne navrhnuté pre väčšiu flexibilitu a jednoduché použitie

Nosníkové systémy pre stredné zaťaženie pre montáž potrubných podpier, ventilačných kanálov a káblových lávok. Špeciálne navrhnuté pre väčšiu flexibilitu a jednoduché použitie
Nosník MQ-21-F Žiarovo zinkovaný (HDG) podperný nosník MQ s výškou 21 mm pre aplikácie s nízkym zaťažením
Nosník MQ-41-F Žiarovo zinkovaný (HDG) nosník MQ na aplikácie so stredným zaťažením
MQ-41D-F/ZM Dvojitý montážny nosník vysoko odolný voči korózii v prostredí C3
MQ-41-F/ZM Montážny nosník vysoko odolný voči korózii v prostredí C3
MV-ACS Žiarovo zinkovaná (HDG) upevňovacia súprava na upevnenie klimatizačných prvkov
MQA-F Objímkový fixačný čap HDG
MQM-F Nosníková matica, žiarovo zinkovaná
MQW 90°-F Žiarovo zinkovaný (HDG) 90-stupňový uholník na spojenie mnohých podperných nosníkov MQ
MQV-F Predlžovacia spojka Žiarovo zinkovaná nosníková spojka používaná ako pozdĺžny predlžovací prvok pre podperné nosníky MQ
MQV-T-F Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka s plochou platňou používaná na upevnenie nosníkov pod priamym uhlom
MQV-2D-F Žiarovo zinkovaná (HDG) nosníková spojka pre dvojrozmerné konštrukcie
MQP-F Žiarovo zinkovaná (HDG) nosníková pätka na upevnenie nosníkov k betónu
MQP-G-F Žiarovo zinkovaná nosníková pätka na upevnenie nosníkov k rôznym podkladovým materiálom pod uhlom
MQP-U-F Univerzálna kĺbová spojka HDG
MQT-C-F Žiarovo zinkovaná (HDG) nosníková príchytka na pripojenie podperných nosníkov MQ priamo na oceľové nosníky
MQT-F Žiarovo zinkovaná (HDG) nosníková príchytka na pripojenie podperných nosníkov MQ priamo na oceľové nosníky
Uholník MF-FL Štandardný žiarovo zinkovaný (HDG) uholník pre mnohé bežné podperné spojenia
Spojky MQ3D-F Žiarovo zinkované (HDG) prvky na montáž 3D konštrukcií na stavbe
MQZ-S-F Žiarovo zinkovaná (HDG) nosníková skrutka na spojenie dvoch nosníkov
MQZ-U-F Žiarovo zinkovaná (HDG) redukčná podložka pre metrické upevnenia v tvarovaných otvoroch
MQZ-F Žiarovo zinkovaná (HDG) nosníková spojka na vytvorenie zdvojených nosníkov
Uhlová spojka MT-C-LDP L1 OC Uhlová spojka na montáž nosníkových konštrukcií alebo nosníkov s roznášacou doskou určená na použitie v exteriéri s nízkym znečistením
Späť na produkty ()
Porovnať
Produkty ()
Prihláste sa pre pokračovanie