Nosníkový systém pre stredné zaťaženia (MQ)

Nosníkové systémy pre stredné zaťaženie pre montáž potrubných podpier, ventilačných kanálov a káblových lávok. Špeciálne navrhnuté pre väčšiu flexibilitu a jednoduché použitie

Nosníkové systémy pre stredné zaťaženie pre montáž potrubných podpier, ventilačných kanálov a káblových lávok. Špeciálne navrhnuté pre väčšiu flexibilitu a jednoduché použitie
Nosník MQ-21-F Žiarovo zinkovaný (HDG) podperný nosník MQ s výškou 21 mm pre aplikácie s nízkym zaťažením
Nosník MQ-41-F Žiarovo zinkovaný (HDG) nosník MQ na aplikácie so stredným zaťažením
MQ-41D-F/ZM Dvojitý montážny nosník vysoko odolný voči korózii v prostredí C3
MQ-41-F/ZM Montážny nosník vysoko odolný voči korózii v prostredí C3
Konzola MQK-21-F Žiarovo zinkovaná (HDG) konzola pre aplikácie so stredným zaťažením
Konzola MQK-41-F Žiarovo zinkovaná (HDG) konzola so 41 mm širokým samostatným podperným nosníkom MQ so štvorcovou opornou doskou pre aplikácie so stredným zaťažením
Konzola MQK-72-F Žiarovo zinkovaná (HDG) konzola so 72 mm širokým samostatným podperným nosníkom MQ so štvorcovou kotevnou platňou pre aplikácie so stredným zaťažením
Nosníková matica MQM-F Žiarovo zinkovaná (HDG) nosníková matica na spojenie komponentov modulárnych podperných systémov
Pätný plech MQZ-L-F Žiarovo zinkovaný (HDG) pätný plech na montáž a kotvenie hrazdy s požiarnou odolnosťou
Uhlová konzola MQW-S-F Žiarovo zinkovaný (HDG) 90-stupňový ťažký uholník na spojenie mnohých podperných nosníkov MQ v aplikáciách so stredne ťažkým/ťažkým zaťažením
MQV-F Predlžovacia spojka Žiarovo zinkovaná nosníková spojka používaná ako pozdĺžny predlžovací prvok pre podperné nosníky MQ
Nosníková pätka MQP-1-F Žiarovo zinkovaná (HDG) nosníková pätka na upevnenie nosníkov k betónu v aplikáciách s nízkym/stredným zaťažením
Kotevná platňa MQP-F Žiarovo zinkovaná (HDG) nosníková pätka na upevnenie nosníkov k rôznym základným materiálom
MQP-U-F Univerzálna kĺbová spojka HDG
Nosníková svorka MQT-C-F Žiarovo zinkovaná (HDG) nosníková svorka na pripojenie podperných nosníkov MQ priamo na oceľové nosníky
Nosníková svorka MQT-F Žiarovo zinkovaná (HDG) nosníková svorka na pripojenie podperných nosníkov MQ priamo na oceľové nosníky
Uholník MF-FL Štandardný žiarovo zinkovaný (HDG) uholník pre mnohé bežné podperné spojenia
Spojky MQ3D-F Žiarovo zinkované (HDG) prvky na montáž 3D konštrukcií na stavbe
MQZ-S-F Žiarovo zinkovaná (HDG) nosníková skrutka na spojenie dvoch nosníkov
MQZ-U-F Žiarovo zinkovaná (HDG) redukčná podložka pre metrické upevnenia v tvarovaných otvoroch
Kotevná platňa MQG-2-F Žiarovo zinkovaná (HDG) kotevná platňa na pripojenie závitových komponentov k podperným nosníkom MQ
Uhlová spojka MT-C-LDP L1 OC Uhlová spojka na montáž nosníkových konštrukcií alebo nosníkov s roznášacou doskou určená na použitie v exteriéri s nízkym znečistením