Univerzálny nosníkový systém (MT)

Flexibilnejší a jednoduchší systém modulárnych podpier a nosníkov na montáž prakticky akejkoľvek potrubnej podpery, vzduchotechnického potrubia a káblovej lávky v mierne korozívnom prostredí

Flexibilnejší a jednoduchší systém modulárnych podpier a nosníkov na montáž prakticky akejkoľvek potrubnej podpery, vzduchotechnického potrubia a káblovej lávky v mierne korozívnom prostredí
MT-15 L profil Profilová nosníková konštrukcia v tvare L s mimoriadne ľahkým zaťažením, na použitie v interiéri
MT-20 profil Profilová nosníková konštrukcia v tvare L s ľahkým zaťažením na trapézy, na použitie v interiéri
MT-S-RS Tyčová výstuha Predmontovaná spojka na upevnenie nosníkovej konštrukcie okolo závitovej tyče na zabezpečenie seizmického vystuženia
MT-TLB Twist-Lock skrutka Skrutka so šesťhrannou hlavou na použitie so zámkami Twist-Lock pri montáži nosníkových konštrukcií
MT-ZW OC plochá podložka Plochá podložka na upevnenie potrubných objímok k trapézovým podperám, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-CC-40/50 U-prípojka Svorka na krížové spojenie nosníka s nosníkom alebo nosníka s nosníkom s nosníkovou konštrukciou MT
MT-CC-60 U-prípojka Svorka na krížové spojenie nosníka s nosníkom alebo nosníka s nosníkom s nosníkovou konštrukciou MT
MT-CC-40D U-prípojka Svorka na krížové spojenie nosníka s nosníkom alebo nosníka s nosníkom s nosníkovou konštrukciou MT
Doska rozloženia záťaže MT-B-LDP S Malá doska rozloženia záťaže na montáž vzduchotechnických potrubí, ostatných potrubných rozvodov alebo káblových trás na plochých strechách