Nosníkový systém pre stredné zaťaženia (MQ)

Nosníkové systémy pre stredné zaťaženie pre širokú škálu elektrických aplikácií. Špeciálne navrhnuté pre väčšiu flexibilitu a jednoduché použitie

Nosníkové systémy pre stredné zaťaženie pre širokú škálu elektrických aplikácií. Špeciálne navrhnuté pre väčšiu flexibilitu a jednoduché použitie
MQ-21 Pozinkovaný (HDG) podperný nosník MQ s výškou 21 mm pre aplikácie s nízkym zaťažením
MQ-41-L Nosník s kotevnými otvormi vhodný pre stredné zaťaženie
MQ-41D-F/ZM Dvojitý montážny nosník vysoko odolný voči korózii v prostredí C3
Nosník MQ-41D-L Pozinkovaný (HDG) montážny dvojitý nosník MQ na aplikácie so stredným zaťažením
MQ-41-F/ZM Montážny nosník vysoko odolný voči korózii v prostredí C3
MQZ-RI Izolačné prvky nosníkov na tlmenie zvuku
MQK-21-L Pozinkovaná konzola s 21 mm širokým samostatným podperným nosníkom MQ pre interiérové aplikácie so stredným zaťažením
MQK-41/3 Pozinkovaná konzola so 41 mm vysokým, 3 mm hrubým samostatným podperným nosníkom MQ
Čap potrubnej objímky MQA-S Galvanicky pozinkovaný objímkový fixačný čap potrubnej objímky na pripojenie závitových komponentov k nosníkom MQ/HS
MQA-ST Predmontovaný objímkový fixačný čap
MQA-H Objímkový fixačný čap
HHK 41 s T hlavou Štandardná pozinkovaná skrutka s T hlavou na pripojenie potrubných objímok k podperným nosníkom MQ
MQZ-TW Pätný plech so zabudovanou maticou
MQZ-L Pozinkovaný pätný plech pre montáž a kotvenie hrazdy s požiarnou odolnosťou
MQZ-U Pozinkovaná redukčná podložka pre metrické upevnenia v tvarovaných otvoroch
MQA-B Jedinečný pozinkovaný čap príchytky potrubia – s požiarnou odolnosťou podľa ETA
MQW-H2 Uhlová konzola s vysokou horizontálnou nosnosťou
MQV Nosníková spojka
MQP-U Univerzálna kĺbová spojka
MQB Profilová spojka (nosník-nosník)
MQT Pozinkovaná nosníková príchytka na pripojenie podperných nosníkov MQ priamo na oceľové nosníky
Nosníková svorka MQT Nosníková svorka na upevnenie nosníkov k oceľovým nosníkom bez nutnosti vŕtania alebo zvárania
MQT-K Pozinkovaná nosníková príchytka na pripojenie podperných nosníkov MQ na príruby oceľových nosníkov
MQT-U Pozinkovaná nosníková príchytka pre použitie na otvorenej strane alebo na zadnej strane oceľových nosníkov MQ/HS
MQI-AT Galvanicky pozinkovaná oceľová nosníková spojka na upevnenie nosníkov MQ priamo na oceľové nosníky
MQI-AV Galvanicky pozinkovaná kĺbová hlava na jednoduché spájanie závitových tyčí
MQI-K Galvanicky pozinkovaná krížová spojka na krížovú montáž nosníkov s integrovanou spojkou M12 na nastavenie výšky
MQI-LV Galvanicky pozinkovaná spojka na upevňovanie v širokej škále oblastí použitia
MQP otočná pätka Galvanicky pozinkovaná otočná pätka na upevnenie podperných nosníkov k betónu
MQZ Spojovacie a istiace prvky
MQP-124 Pozinkovaná nosníková pätka pre pripevnenie nosníkov MQ k betónu
MQP-82 Pozinkovaná nosníková pätka pre pripevnenie nosníkov MQ k betónu
MQV-12 Pozinkovaná flexibilná nosníková spojka používaná ako pozdĺžny predlžovací prvok pre podperné nosníky MQ
MQV-P4 Pozinkovaná plochá nosníková spojka používaná ako pozdĺžny predlžovací prvok pre podperné nosníky MQ
MQW-2/45 Pozinkovaný (HDG) 45- alebo 135-stupňový uholník na spojenie rôznych podperných nosníkov MQ
MQW-3/135 Pozinkovaný (HDG) 45- alebo 135-stupňový uholník na spojenie rôznych podperných nosníkov MQ
MQW-3/45 Pozinkovaný (HDG) 45- alebo 135-stupňový uholník na spojenie rôznych podperných nosníkov MQ
MQW-3 Pozinkovaný 90-stupňový uholník na spojenie mnohých podperných nosníkov MQ
MQW-P2 Pozinkovaný 90-stupňový uholník na spojenie mnohých podperných nosníkov MQ
MQP-21-72 Pozinkovaná nosníková pätka pre pripevnenie nosníkov MQ k betónu
MQV-3/2 D Pozinkovaná flexibilná nosníková spojka pre dvojrozmerné konštrukcie
MQV-P3 Pozinkovaná plochá krížová nosníková spojka na spojenie troch nosníkov MQ
MQV-4/3 D Pozinkovaná nosníková spojka pre trojrozmerné konštrukcie
MQW-8/45 Pozinkovaný (HDG) 45- alebo 135-stupňový uholník na spojenie rôznych podperných nosníkov MQ
MQV-P5 Pozinkovaná plochá krížová nosníková spojka na spojenie troch nosníkov MQ
Späť na produkty ()
Porovnať
Produkty ()
Prihláste sa pre pokračovanie