Nosníkový systém pre vysoké zaťaženia (MIQ)

Nosníkový systém pre náročné podmienky so zabudovaným profilom MQ pre ľahšiu montáž elektrických inštalácií

Nosníkový systém pre náročné podmienky so zabudovaným profilom MQ pre ľahšiu montáž elektrických inštalácií
Nosník MIQ Nosník pre ťažké zaťaženie podpier MEP a modulárne rámovanie
Spojka MIQC-E Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka používaná na pripevnenie nosníkov MIQ pozdĺžne pre dlhé rozstupy v ťažkých aplikáciách
Spojka MIQC-SC Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka používaná spolu s kotevnými platňami MIQ, ktoré umožňujú voľné polohovanie nosníka
MI-SGC M12 Žiarovo zinkovaná (HDG) samostatná nosníková príchytka na pripojenie oceľových kotevných platní MIQ priamo na oceľové nosníky
Nosníková svorka MI-DGC Žiarovo zinkovaná (HDG) zdvojená nosníková svorka na pripevnenie nosníkov MI k oceľovým nosníkom v ťažkých aplikáciách
Nosníková svorka MQT Pozinkovaná nosníková príchytka na pripojenie podperných nosníkov MQ priamo na oceľové nosníky
Skrutka MIA-EH Žiarovo zinkovaná (HDG) skrutka s zabudovanou ozubenou podložkou pre ľahšie pripevnenie a nastavenie jednou rukou spojok MI a MIQ
Ozubená platňa MIA-TP Žiarovo zinkovaná (HDG) ozubená platňa používaná spolu so svorníkom MIA-OH na pripevnenie spojok MI a MIQ