Žiarovo pozinkované nosníkové systémy

Žiarovo pozinkované modulárne nosníkové systémy pre montáž potrubných podpier, ventilačných kanálov a káblových lávok v mierne korozívnom prostredí. Špeciálne navrhnuté pre väčšiu flexibilitu a jednoduché použitie

Žiarovo pozinkované modulárne nosníkové systémy pre montáž potrubných podpier, ventilačných kanálov a káblových lávok v mierne korozívnom prostredí. Špeciálne navrhnuté pre väčšiu flexibilitu a jednoduché použitie
MT-15 L profil Profilová nosníková konštrukcia tvaru L s mimoriadne ľahkým zaťažením, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
Nosník MT-20 OC Profilová nosníková konštrukcia s ľahkým zaťažením, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-70 OC nosník Štvorcový boxový profil, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-80 OC nosník Ťažký obdĺžnikový boxový profil na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-90 OC nosník Ťažký štvorcový boxový profil na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-100 OC nosník Mimoriadne ťažký obdĺžnikový boxový profil na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
Nosník MQ-21-F Žiarovo zinkovaný (HDG) podperný nosník MQ s výškou 21 mm pre aplikácie s nízkym zaťažením
Nosník MQ-41-F Žiarovo zinkovaný (HDG) nosník MQ na aplikácie so stredným zaťažením
MQ-41D-F/ZM Dvojitý montážny nosník vysoko odolný voči korózii v prostredí C3
MQ-41-F/ZM Montážny nosník vysoko odolný voči korózii v prostredí C3
MV-ACS Žiarovo zinkovaná (HDG) upevňovacia súprava na upevnenie klimatizačných prvkov
MQA-F Objímkový fixačný čap HDG
MQM-F Nosníková matica, žiarovo zinkovaná
MQW 90°-F Žiarovo zinkovaný (HDG) 90-stupňový uholník na spojenie mnohých podperných nosníkov MQ
MQV-F Predlžovacia spojka Žiarovo zinkovaná nosníková spojka používaná ako pozdĺžny predlžovací prvok pre podperné nosníky MQ
MQV-T-F Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka s plochou platňou používaná na upevnenie nosníkov pod priamym uhlom
MQV-2D-F Žiarovo zinkovaná (HDG) nosníková spojka pre dvojrozmerné konštrukcie
MQP-F Žiarovo zinkovaná (HDG) nosníková pätka na upevnenie nosníkov k betónu
MQP-G-F Žiarovo zinkovaná nosníková pätka na upevnenie nosníkov k rôznym podkladovým materiálom pod uhlom
MQP-U-F Univerzálna kĺbová spojka HDG
MQT-C-F Žiarovo zinkovaná (HDG) nosníková príchytka na pripojenie podperných nosníkov MQ priamo na oceľové nosníky
MQT-F Žiarovo zinkovaná (HDG) nosníková príchytka na pripojenie podperných nosníkov MQ priamo na oceľové nosníky
Uholník MF-FL Štandardný žiarovo zinkovaný (HDG) uholník pre mnohé bežné podperné spojenia
Spojky MQ3D-F Žiarovo zinkované (HDG) prvky na montáž 3D konštrukcií na stavbe
MQZ-U-F Žiarovo zinkovaná (HDG) redukčná podložka pre metrické upevnenia v tvarovaných otvoroch
MQZ-F Žiarovo zinkovaná (HDG) nosníková spojka na vytvorenie zdvojených nosníkov
MC-S-M10 OC-A Žiarovo zinkovaná (HDG) spojovacia skrutka pre pripevnenie spojok k zadnej strane montážnych nosníkov MC pre exteriér
Uhlová spojka MT-C-LDP L1 OC Uhlová spojka na montáž nosníkových konštrukcií alebo nosníkov s roznášacou doskou určená na použitie v exteriéri s nízkym znečistením
MIQC-C Spojka s opornou doskou (betón)
MIQB-S Žiarovo zinkovaná (HDG) kotevná platňa na upevnenie nosníkov MIQ na oceľ
MIQC-S Spojka s opornou doskou (oceľ)
MI-DGC Žiarovo zinkovaná (HDG) zdvojená nosníková príchytka na pripevnenie nosníkov MI k oceľovým nosníkom v ťažkých aplikáciách
MI-SGC M12 Žiarovo zinkovaná (HDG) samostatná nosníková príchytka na pripojenie oceľových kotevných platní MIQ priamo na oceľové nosníky
MI Žiarovo zinkované (HDG) montážne nosníky s väčšou nastaviteľnosťou pre ťažké aplikácie
MIC-C90-DH Žiarovo zinkovaná (HDG) konzola pre aplikácie pripojenia na betón s vysokým zaťažením
MIC-C120-DH Žiarovo zinkovaná (HDG) konzola pre aplikácie pripojenia na betón s vysokým zaťažením
MIC-S90H Žiarovo zinkovaná (HDG) konzola pre aplikácie pripojenia na oceľ s vysokým zaťažením
MIC-S120H Žiarovo zinkovaná (HDG) konzola pre aplikácie pripojenia na oceľ s vysokým zaťažením
MIC-C-UH Spojka na upevnenie nosníkov MI do betónu
Spojka MIC-S Spojka na pripájanie modulárnych systémov k štrukturálnym oceľovým nosníkom
MI-SGC M16 Žiarovo zinkovaná (HDG) samostatná nosníková príchytka na pripojenie oceľových kotevných platní MI priamo na oceľové nosníky
MIC-CU-MAH Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na upevnenie nosníkov priamo na betón s uhlom v rozpätí 0° až 180°
MIC-90-LH Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka ponúka maximálnu nosnosť v modulárnom systéme MI a MIQ
MIC MAH Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka s nastaviteľným uhlom na upevnenie nosníkov MI nosníkom pod uhlom
MIC-E Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka používaná na pripevnenie nosníkov MI pozdĺžne pre dlhé rozstupy v ťažkých aplikáciách
MIA-EC Krytka nosníka pre bezpečnejšie a šikovnejšie krytie koncov nosníkov MI a MIQ
MIA-EH Žiarovo zinkovaná (HDG) skrutka s zabudovanou ozubenou podložkou pre ľahšie pripevnenie a nastavenie jednou rukou spojok MI a MIQ
MIA-TP Žiarovo zinkovaná (HDG) ozubená doska používaná spolu so svorníkom MIA-OH na pripevnenie spojok MI a MIQ
MIC-MI/MQ M8 Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na upevnenie podperných nosníkov MQ súbežne s nosníkmi MI
MIC-MI/MQ-X Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na upevnenie podperných nosníkov MQ kolmo na nosníky MI
Späť na produkty ()
Porovnať
Produkty ()
Prihláste sa pre pokračovanie