Žiarovo pozinkované nosníkové systémy

Žiarovo pozinkované modulárne nosníkové systémy pre montáž potrubných podpier, ventilačných kanálov a káblových lávok v mierne korozívnom prostredí. Špeciálne navrhnuté pre väčšiu flexibilitu a jednoduché použitie

Žiarovo pozinkované modulárne nosníkové systémy pre montáž potrubných podpier, ventilačných kanálov a káblových lávok v mierne korozívnom prostredí. Špeciálne navrhnuté pre väčšiu flexibilitu a jednoduché použitie
MT-15 L profil Profilová nosníková konštrukcia tvaru L s mimoriadne ľahkým zaťažením, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
Nosník MT-20 OC Profilová nosníková konštrukcia s ľahkým zaťažením, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-70 OC nosník Štvorcový boxový profil, na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-80 OC nosník Ťažký obdĺžnikový boxový profil na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-90 OC nosník Ťažký štvorcový boxový profil na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
MT-100 OC nosník Mimoriadne ťažký obdĺžnikový boxový profil na vonkajšie použitie s nízkym znečistením
Nosník MQ-21-F Žiarovo zinkovaný (HDG) podperný nosník MQ s výškou 21 mm pre aplikácie s nízkym zaťažením
Nosník MQ-41-F Žiarovo zinkovaný (HDG) nosník MQ na aplikácie so stredným zaťažením
MQ-41D-F/ZM Dvojitý montážny nosník vysoko odolný voči korózii v prostredí C3
MQ-41-F/ZM Montážny nosník vysoko odolný voči korózii v prostredí C3
Konzola MQK-21-F Žiarovo zinkovaná (HDG) konzola pre aplikácie so stredným zaťažením
Konzola MQK-41-F Žiarovo zinkovaná (HDG) konzola so 41 mm širokým samostatným podperným nosníkom MQ so štvorcovou opornou doskou pre aplikácie so stredným zaťažením
Konzola MQK-72-F Žiarovo zinkovaná (HDG) konzola so 72 mm širokým samostatným podperným nosníkom MQ so štvorcovou kotevnou platňou pre aplikácie so stredným zaťažením
Nosníková matica MQM-F Žiarovo zinkovaná (HDG) nosníková matica na spojenie komponentov modulárnych podperných systémov
Pätný plech MQZ-L-F Žiarovo zinkovaný (HDG) pätný plech na montáž a kotvenie hrazdy s požiarnou odolnosťou
Uhlová konzola MQW-S-F Žiarovo zinkovaný (HDG) 90-stupňový ťažký uholník na spojenie mnohých podperných nosníkov MQ v aplikáciách so stredne ťažkým/ťažkým zaťažením
MQV-F Predlžovacia spojka Žiarovo zinkovaná nosníková spojka používaná ako pozdĺžny predlžovací prvok pre podperné nosníky MQ
Kotevná platňa MQG-2-F Žiarovo zinkovaná (HDG) kotevná platňa na pripojenie závitových komponentov k podperným nosníkom MQ
Nosníková pätka MQP-1-F Žiarovo zinkovaná (HDG) nosníková pätka na upevnenie nosníkov k betónu v aplikáciách s nízkym/stredným zaťažením
Kotevná platňa MQP-F Žiarovo zinkovaná (HDG) nosníková pätka na upevnenie nosníkov k rôznym základným materiálom
MQP-U-F Univerzálna kĺbová spojka HDG
Nosníková svorka MQT-C-F Žiarovo zinkovaná (HDG) nosníková svorka na pripojenie podperných nosníkov MQ priamo na oceľové nosníky
Nosníková svorka MQT-F Žiarovo zinkovaná (HDG) nosníková svorka na pripojenie podperných nosníkov MQ priamo na oceľové nosníky
Uholník MF-FL Štandardný žiarovo zinkovaný (HDG) uholník pre mnohé bežné podperné spojenia
Spojky MQ3D-F Žiarovo zinkované (HDG) prvky na montáž 3D konštrukcií na stavbe
MQZ-U-F Žiarovo zinkovaná (HDG) redukčná podložka pre metrické upevnenia v tvarovaných otvoroch
MC-S-M10 OC-A Žiarovo zinkovaná (HDG) spojovacia skrutka pre pripevnenie spojok k zadnej strane montážnych nosníkov MC pre exteriér
Uhlová spojka MT-C-LDP L1 OC Uhlová spojka na montáž nosníkových konštrukcií alebo nosníkov s roznášacou doskou určená na použitie v exteriéri s nízkym znečistením
Nosník MIQ Nosník pre ťažké zaťaženie podpier MEP a modulárne rámovanie
Nosníková svorka MI-DGC Žiarovo zinkovaná (HDG) zdvojená nosníková svorka na pripevnenie nosníkov MI k oceľovým nosníkom v ťažkých aplikáciách
MI-SGC M12 Žiarovo zinkovaná (HDG) samostatná nosníková príchytka na pripojenie oceľových kotevných platní MIQ priamo na oceľové nosníky
Spojka MIQC-E Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka používaná na pripevnenie nosníkov MIQ pozdĺžne pre dlhé rozstupy v ťažkých aplikáciách
Spojka MIQC-SC Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka používaná spolu s kotevnými platňami MIQ, ktoré umožňujú voľné polohovanie nosníka
Montážny nosník MI Žiarovo pozinkované (HDG) inštalačné nosníky na konštrukciu nastaviteľných, MEP podpier pre veľké zaťaženie a modulárnych 3D konštrukcií
MIC-C90-DH Žiarovo zinkovaná (HDG) konzola pre aplikácie pripojenia na betón s vysokým zaťažením
MIC-C120-DH Žiarovo zinkovaná (HDG) konzola pre aplikácie pripojenia na betón s vysokým zaťažením
Konzola MIC-S90H Žiarovo zinkovaná (HDG) konzola pre aplikácie pripojenia na oceľ s vysokým zaťažením
Konzola MIC-S120H Žiarovo zinkovaná (HDG) konzola pre aplikácie pripojenia na oceľ s vysokým zaťažením
Kotevná platňa MIC-C-DH Žiarovo zinkovaná (HDG) kotevná platňa na upevnenie nosníkov MI-90 k betónu v ťažkých aplikáciách
Spojka MIC-S Spojka na pripájanie modulárnych systémov k štrukturálnym oceľovým nosníkom
MI-SGC M16 Žiarovo zinkovaná (HDG) samostatná nosníková príchytka na pripojenie oceľových kotevných platní MI priamo na oceľové nosníky
Spojka MIC-CU-MAH Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na upevnenie nosníkov priamo na betón s uhlom v rozpätí 0° až 180°
Spojka MIC-SC Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka používaná spolu s kotevnými doskami MI, ktoré umožňujú voľné polohovanie nosníka
Spojka MIC-UH Štandardná žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na vzájomné upevnenie nosníkov MI
Spojka MIC-BA/H Špičkové žiarovo zinkované (HDG) spojky ponúkajú maximálnu flexibilitu v rámci modulárneho systému MI
Spojka MIC-T Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na upevnenie nosníkov MI kolmo jeden voči druhému
Spojka MIC-L Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na upevnenie nosníkov MI kolmo jeden voči druhému
Spojka MIC-90-LH Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka ponúka maximálnu nosnosť v modulárnom systéme MI a MIQ
Spojka MIC-U-MA Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka s nastaviteľným uhlom používaná so spojkami MIC-MAH na vzájomné upevnenie nosníkov MI pod uhlom
Spojka MIC MAH Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka s nastaviteľným uhlom na upevnenie nosníkov MI nosníkom pod uhlom
Spojka MIC-E Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka používaná na pripevnenie nosníkov MI pozdĺžne pre dlhé rozstupy v ťažkých aplikáciách
Skrutka MIA-EH Žiarovo zinkovaná (HDG) skrutka s zabudovanou ozubenou podložkou pre ľahšie pripevnenie a nastavenie jednou rukou spojok MI a MIQ
Ozubená platňa MIA-TP Žiarovo zinkovaná (HDG) ozubená platňa používaná spolu so svorníkom MIA-OH na pripevnenie spojok MI a MIQ
MIC-MI/MQ M8 Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na upevnenie podperných nosníkov MQ súbežne s nosníkmi MI
MIC-MI/MQ-X Žiarovo zinkovaná (HDG) spojka na upevnenie podperných nosníkov MQ kolmo na nosníky MI