Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Nosníková príchytka sa hodí ku všetkým bežným T podperám
  • Robustný dizajn
  • Možnosť šmykových záťaží
  • Nosníková príchytka je vhodná pre všetky bežné oceľové podpery (max. hrúbka príruby max. 30 mm, max. šírka 300 mm)
Použitie
  • Pre pripojenie nosníkov k oceľovým podperám bez vŕtania alebo zvárania

Technické dáta

Dokumenty a videá

Konzultácie & Podpora