Čističe vzduchu

Ukážte mi odsávanie prachu určené na zachytenie nedýchateľného prachu počas stavebných a renovačných prác

Ukážte mi odsávanie prachu určené na zachytenie nedýchateľného prachu počas stavebných a renovačných prác
Čistič vzduchu AIC 2000 Obratný a ľahký čistič vzduchu s extra výkonom na zachytávanie jemných častíc prenášaných vzduchom vysokou rýchlosťou alebo z väčších plôch
Čistič vzduchu AIC 1000 Výkonný a ľahký čistič vzduchu na odstraňovanie jemných častíc prenášaných vzduchom počas stavebných prác