Softvér pre požiarnu ochranu

Zjednodušte proces navrhovania protipožiarnej ochrany - zautomatizujte celý proces navrhovania a voľby produktov, zdokumentujte vaše inštalácie tak, aby boli pripravené na kontrolu

Zjednodušte proces navrhovania protipožiarnej ochrany - zautomatizujte celý proces navrhovania a voľby produktov, zdokumentujte vaše inštalácie tak, aby boli pripravené na kontrolu
PROTIPOŽIARNY ŠTÍTOK Identifikačné štítky pre inštalácie požiarnej ochrany umožňujú prvky jednoznačne identifikovať na účely monitorovania a kontrol vykonávaných pomocou softvéru Hilti Documentation Manager
QR-kód nálepky QR (2000) mal. Identifikačné štítky pre inštalácie požiarnej ochrany umožňujú prvky jednoznačne identifikovať na účely monitorovania a kontrol vykonávaných pomocou softvéru Hilti Documentation Manager
QR-kód nálepky QR (500) mal. Identifikačné štítky pre inštalácie požiarnej ochrany umožňujú prvky jednoznačne identifikovať na účely monitorovania a kontrol vykonávaných pomocou softvéru Hilti Documentation Manager