Pracovník kalibruje laser

Kalibračná služba

Udržujeme vaše prístroje Hilti presné

Naša kalibračná služba otestuje a nastaví vaše meracie prístroje Hilti, či už sa jedná o diaľkomery, laserové nivelačné prístroje, bodové a líniové lasery, skenery betónu alebo totálne stanice

Prístroje Hilti sú navrhnuté ako vysoko presné. Ale niekedy ich presnosť môžu ovplyvniť nepriaznivé podmienky, ako je nevhodné uskladnenie, kolísanie teplôt alebo zlá manipulácia. Na presnosť môžu mať v priebehu času vplyv aj tvrdé podmienky každodenného používania.

Preto vám odporúčame prístroje pravidelne kalibrovať, minimálne raz ročne.

Niekedy bude potrebné náradie kalibrovať častejšie, takže si overte svoje smernice kvality (ISO), aby ste splnili požiadavky interných firemných auditov.

Rovnako odporúčame, aby ste pravidelne svoje prístroje testovali, obzvlášť pred dôležitými meraniami a ak vaše náradie prešlo drsným zaobchádzaním.

Viac informácií môžete nájsť vo svojich prevádzkových inštrukciách k zariadeniu.

Ponúkame tri úrovne služieb:

Overenie presnosti
Porovnávame presnosť vašich zariadení s presnosťou, aká je definovaná našimi "špecifikáciami výrobcu" v užívateľskej príručke.

Nastavenie, čistenie a servis
Ak prístroje nespĺňajú pôvodnú špecifikáciu, nastavíme laser alebo detektor tak, aby zariadenie meralo presne. Zariadenie navyše vyčistíme a skontrolujeme, či správne funguje skôr ako vám ho pošleme späť.

Dokumentácia
Taktiež vám odovzdáme písomnú správu, v ktorej bude uvedené, aké merania sme vykonali, vrátane skúšobných hodnôt pred a po servise. Tiež pridáme servisný certifikát, ktorý bude potvrdzovať, že prístroj teraz spĺňa špecifikáciu výrobcu.

NECERTIFIKOVANÉ PODĽA ISO 17025

Vezmite na vedomie, že overovacia procedúra spoločnosti Hilti nie je akreditovaná podľa ISO 17025 alebo ďalších certifikačných štandardov, ktoré sú špecificky navrhnuté pre kalibračné laboratóriá.

Overte svoju internú politiku kvality, či vyžaduje kalibráciu podľa štandardov, ako je ISO 17025.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktuje miestny tím Hilti.

Často kladené otázky

Prečo je potrebné nástroje kalibrovať?

Prístroje Hilti sú navrhnuté ako vysoko presné. Ale niekedy ich presnosť môžu ovplyvniť nepriaznivé podmienky, ako je nevhodné uskladnenie, kolísanie teplôt alebo zlá manipulácia. Na presnosť môžu mať v priebehu času vplyv aj tvrdé podmienky každodenného používania.

Ako často by som mal svoje prístroje Hilti kalibrovať?

Odporúčame pravidelne, aspoň raz ročne. Overte svoju internú politiku kvality, aby ste zistili, čo vyžadujú vnútorné potreby vašej firmy.

Rovnako odporúčame, aby ste pravidelne svoje prístroje testovali, obzvlášť pred dôležitými meraniami a ak vaše zariadenie prešlo drsným zaobchádzaním. Pred použitím sa tiež pozrite na prevádzkové pokyny k náradiu.

Koho môžem ohľadom kalibrácie kontaktovať?

Obráťte sa na obchodného poradcu Hilti alebo volajte na Hilti zákaznícku linku na čísle 800 11 55 99

Máte záujem o naše najnovšie stroje?

Zdieľať