Bezpečnosť práce pri vŕtaní a demolácii

Školenie Hilti o bezpečnosti práce

Existuje celý rad rizík pri práci na stavbe s vŕtacími a búracími kladivami - patrí medzi ne okrem iného spätný ráz, elektrický šok, vibrácie a prach.

Naše Hilti školenia bezpečnosti práce pri vŕtaní a demolácii poskytuje prehľad o týchto rizikách a postupoch ako im predchádzať.

PREČO SA ŠKOLIŤ V OBLASTI BEZPEČNOSTI PRÁCE

Ako zamestnanec musíte vedieť, ako predchádzať nehodám.

Ako zamestnávateľ potrebujete poznať svoje zákonné povinnosti, ako posúdiť a znížiť riziká na pracovisku - a ako preškoliť svojich zamestnancov, aby sa im vyhli.

Tento kurz je praktickým školením, prispôsobeným vašim potrebám a vybaveniu, ktoré používate.

V Hilti máme desiatky rokov skúseností s prácou na stavbách, pretože sme s našimi zákazníkmi po celom svete každý deň.

Vďaka tomu rozumieme nebezpečenstvám, rizikám a opatreniam, ktoré majú na stavbách vplyv na bezpečnosť práce. Naši tréneri sú certifikovaní technici a špecialisti s mnohoročnými skúsenosťami.

Čo VÁM ŠKOLENIE PRINESIE

 • Profesionálne preškoleného zamestnanca
 • Vysokú efektivitu a bezpečnosť pri práci
 • Obmedzenie rizika zranenia na stavbách
 • Certifikáciu jednotlivých zamestnancov
 • Obmedzenie rizika vzniku prestojov v dôsledku zranenia zamestnancov pri vŕtaní a búraní
 • Nárast produktivity práce v dôsledku využívania správnych a bezpečných postupov

ČO ŠKOLENIE ZAHŔŇA

Základné úkony pred začiatkom práce s vŕtacím či búracím kladivom

 • Analýzu STOP, ako základný princíp prevencie rizík
 • Prehľad najčastejších úrazov pri vŕtaní a búraní a postupy, ako im predchádzať
 • Prehľad najčastejších chorôb z povolania v dôsledku práce s vŕtacími a búracími kladivami a postupy, ako im predchádzať
 • Správne pracovné postupy pre vyššiu efektivitu
 • Základné zásady v prípade nehody

AKO SA NA ŠKOLENIE PRIHLÁSIŤ

Kontaktujte Vášho obchodného poradcu alebo zákaznícky servis Hilti pre viac podrobností. Dohodnite si tréning na mieru priamo pre vás.

Zdieľať