Ako zaistiť bezpečnosť na stavbách

Základné školenie Hilti o bezpečnosti práce

Všetci vieme, že stavby so sebou prinášajú rôzne bezpečnostné riziká.

Naše základné školenie Hilti poskytuje prehľad o hlavných zdravotných a bezpečnostných rizikách na pracovisku a návod, ako im predchádzať.

PREČO SA ŠKOLIŤ V OBLASTI BEZPEČNOSTI PRÁCE

Ako zamestnanec musíte vedieť, ako predchádzať nehodám.

Ako zamestnávateľ potrebujete poznať svoje zákonné povinnosti, ako posúdiť a znížiť riziká na pracovisku a ako svojich zamestnancov o týchto rizikách informovať.

Existuje niekoľko národných a európskych zákonov a nariadení, ktoré upravujú prijateľné riziká pre robotníkov na stavbách. Je zákonnou povinnosťou zamestnávateľa, aby zabezpečil dodržiavanie týchto zákonov.

V Hilti máme desiatky rokov skúseností s prácou na stavbách, pretože sme s našimi zákazníkmi po celom svete každý deň.

Vďaka tomu rozumieme nebezpečenstvám, rizikám a opatreniam, ktoré majú na stavbách vplyv na bezpečnosť práce. Naši tréneri sú certifikovaní technici a špecialisti s mnohoročnými skúsenosťami.

ČO VÁM ŠKOLENIE PRINESIE

Please enter alternative text here (optional)
 • Profesionálne preškoleného zamestnanca
 • Vysokú efektivitu a bezpečnosť pri práci
 • Obmedzenie rizika zranenia na stavbách
 • Certifikáciu jednotlivých zamestnancov
 • Obmedzenie rizika prestojov v dôsledku zranenia zamestnancov
 • Rast efektivity práce v dôsledku využívania správnych a bezpečných postupov
 • Zlepšenie vášho imidžu ako atraktívneho zamestnávateľa

ČO ŠKOLENIE ZAHŔŇA

 • Rozdelenie zodpovednosti za bezpečnosť v rámci firmy
 • Analýzu STOP, ako základný princíp prevencie rizík
 • Prehľad najčastejších úrazov v stavebníctve a postupy ako im predchádzať
 • Prehľad najčastejších chorôb z povolania v stavebníctve a zásady, ako im predchádzať
 • Základné postupy a zásady v prípade nehody

AKO SA NA ŠKOLENIE PRIHLÁSIŤ

Kontaktujte Vášho obchodného poradcu alebo zákaznícky servis Hilti pre viac podrobností. Dohodnite si tréning na mieru priamo pre vás.

Zdieľať