ON!Track – poznámky k vydaniu

Rozvíjame ON!Track a vydávame aktualizácie pre naše mobilné a webové aplikácie s cieľom pridávať nové funkcionality a neustále zlepšovať riešenia poskytované užívateľom. Nižšie nájdete detaily o každom vydaní nášho softvéru.

3.4 Webová a mobilná aplikácia

Aktualizácia – február 2020

 • Možnosť hromadných úprav na webe: napr. stavu či skupiny majetku, východziu lokáciu alebo vlastníka
 • Otváranie príloh PDF pomocou aplikácie Hilti ON!Track v iOS 13
 • Drobné vylepšenia a opravy.

3.3 Webová a mobilná aplikácia

Aktualizácia – október 2019

 • Automatické potvrdenie majetku v tranzite, ktorý sa vracia na predvolenú lokáciu
 • Ďalšie vylepšenia a opravy drobných chýb 

3.2.7 Mobilná aplikácia

Patch – júl 2019

Zvýšené množstvo typov čiarových kódov podporovaných novou technológiou skenovania.

3.2.5 Webová a mobilná aplikácia

Aktualizácia – jún 2019

Stručný prehľad noviniek verzie 3.2.5 softvéru ON!Track:

 • Nová skenovacia knižnica: Aktualizácia novej knižnice SDK (Software Development Kit) pre vylepšené skenovanie čiarových kódov prostredníctvom mobilnej aplikácie. Overenie, či je skenovací kód zaregistrovaný v účte zákazníka a vyriešenie problému s počtom skenovaných položiek.
 • Vylepšenie prevodu: Povinné pole „Na lokáciu“ počas vykonávania prevodu v mobilnej aplikácii.
 • Aktualizácia NFR: Aktualizácia minimálnej podporovanej verzie OS zobrazenej v obchode s mobilnými aplikáciami a na stránke s informáciami o produkte.
 • Ďalšie opravy drobných chýb.

3.2 Webová a mobilná aplikácia

Hlavný update - apríl 2019

Stručný prehľad verzie 3.2 softvéru Hilti ON!Track:

Mobilná aplikácia:

 • Aktualizácia úvodnej obrazovky
 • Novo pridaná funkcia Požiadavky
 • Aktualizácia funkcie Pridať do prevodového košíka
 • Aktualizácia funkcie Upraviť podrobnosti ohľadne majetku
 • Aktualizovaná funkcia Pridať skener čiarového kódu položky
 • Pridaná funkcia Hlásenia o zlyhaní nahrávania obrázku
 • Pridané pole Kód úlohy pri prevode majetku

Webová aplikácia:

 • Pridané Počítadlo vybraného majetku
 • Pridané automatické odosielanie e-mailu Poznámka o doručení
 • Pridaná úprava lokácie zásob pre spotrebný materiál a vplyv na lokáciu archívu

Bluetooth technológia:

 • Pridaný stĺpec "BLE NAPOSLEDY VIDENÉ"

Odstránenie chýb:

 • Pre zlepšenie výkonu ON!Track bolo vyriešených viac ako 20 drobných problémov.

3.1.5 Mobilná aplikácia

Patch - január 2019

Patch 3.1.5 obsahuje podporu nových operačných systémov (iOS a Android) a drobné opravy a vylepšenia.

3.1 Webová a mobilná aplikácia

Stručný prehľad noviniek Hilti ON!Track, verzia 3.1:

 • Fronta prenosu:

Pomocou novej funkcie Fronta prenosu môžete spravovať akékoľvek nevybavené a neúspešné prenosy. Môžete upravovať tieto položky a znovu ich spúšťať alebo vymazávať z fronty.

 • Zvoliť spotrebný materiál a komodity z niekoľkých lokácií:

Teraz môžete ovládať položky "Množstvo" a "Zdrojová lokácia" (vrátane schopnosti voľby z niekoľkých lokácií).

 • Chyba prenosu:

Teraz môžete vidieť príčiny neúspešného prenosu a súvisiace s nimi príkazové činnosti.

 • Teraz máte jednoduchší prístup k ďalšej plánovanej údržbe:

Môžete vidieť ďalšiu plánovanú údržbu na bočnom paneli pre až 25 prác údržby.

 • Prenášanie spotrebného materiálu/komodít:

Pri každom prenášaní komodity alebo spotrebného materiálu bude lokácia používateľa automaticky vyplnená ako lokácia používateľa. Okrem toho, môžete zvoliť, či chcete použiť funkciu potvrdenia doručenia alebo ju nepotrebujete.

3.0 Webová mobilná aplikácia

Hlavný update - júl 2018

Stručný prehľad verzie 3.0 softvéru Hilti ON!Track:

Presun spotrebného materiálu/komodít

 • Pre vyššiu prehľadnosť a lepšiu využiteľnosť sa pri potvrdení dodania v mobile zobrazí Zdrojové umiestnenie a množstvo.

Žiadosť o opravu nástroja

 • Vyberte si svoj nástroj v softvéri ON!Track a kliknutím na tlačidlo kľúča požiadajte o opravu cez Hilti Online!

Správa kategórií a ID

 • Nová štruktúra časti Podrobnosti o prístroji pre jednoduchšie používanie a vyššiu prehľadnosť.

Upozornenia

 • Zmenili sme spôsob generovania rôznych upozornení na zvýšenie ich spoľahlivosti.

Šablóny prác údržby

 • Aktualizovaním servisných intervalov na úrovni šablóny teraz aktualizujete servisné intervaly pre všetky prístroje, ktoré sú namapované pre práce údržby.

2.9 Webová a mobilná aplikácia

Hlavný update - marec 2018

Stručný prehľad verzie 2.9 softvéru Hilti ON!Track:

Vylepšené šablóny

 • K šablónam majetku teraz môžete pridať prílohu – všetok majetok z danej šablóny bude automaticky obsahovať tuto prílohu.

Úprava zobrazení

 • Bočné panely môžete jednoducho zväčšiť nebo zmenšiť kliknutím a potiahnutím až do polovice obrazovky. Môžete tiež skryť hierarchiu lokácie. Hyperlinkové odkazy v poznámkach!

Potrebujete pomoc?

 • Novo navrhnutá sekcia podpory a kontaktných informácií - pomoc nájdete jednoducho kliknutím na ikony v pravom hornom rohu obrazovky.

Viac možností nastavenia

 • Spotrebný materiál a Komodity teraz môžu mať aj Hovorový názov. Spotrebný materiál môže byť zadaný v množstve rovnému nule alebo s desatinou čiarkou.

2.8.5 Webová a mobilná aplikácia

Aktualizácia - december 2017

 • Aktualizácia 2.8.5 obsahuje drobné opravy a vylepšenia.

2.8 webová a mobilná aplikácia

Hlavný update - october 2017

Podrobná dokumentácia o nových funkciách a vylepšeniach vo verzii 2.8 k stiahnutiu

Stručný prehľad verzie 2.8 softvéru Hilti ON Track:

 • Ľahké pridávanie a ukončenie údržby v mobilnej aplikácii: Teraz môžete ľahko pridávať a ukončovať údržbu vášho majetku na mobilnej aplikácii aj s možnosťou nahrávania príslušných príloh údržby. 
 • Pozeranie a sťahovanie príloh majetku na mobilnej aplikácii: Vždy máte vaše používateľské príručky, dokumenty a kontrolné zoznamy poruke.
 • Pridávajte prílohy k certifikátom zamestnancov: Certifikáty môžu byť obnovené, ich prílohy a kompletná história zostáva viditeľná na webe.
 • Obrázok zamestnanca: Možnosť nahrávania a zobrazenia profilového obrázku používateľa na webe.
 • Drobné opravy a vylepšenia: vylepšená šablóna údržby majetku, vymazanie upozornení o dátume vrátenia/vrátenia Fleetového/prenajatého majetku, premenovanie šablón majetku, vylepšená viditeľnosť histórie presunov.

2.7 Webová a mobilná aplikácia

Patch - júl 2017

 • Patch 2.7 prináša vylepšenia v upozorneniach, tabuľkách, správach alebo iných oblastiach, ako aj opravu niekoľkých chýb.

2.6 webová a mobilná aplikácia

Hlavný update - jún 2017

Podrobná dokumentácia o nových funkciách a vylepšeniach vo verzii 2.6 k stiahnutiu

Stručný prehľad verzie 2.6 softvéru Hilti ON Track:

 • Úplne nová štruktúra a obsah časti reportov vo webovej aplikácii, ktorá umožňuje vytvárať reporty rýchlejšie, jednoduchšie a efektívnejšie.
 • Pohľady vo forme tabuliek môžu byť teraz uložené ako obľúbené, aby sa často používané pohľady nemuseli vytvárať opakovane.
 • Zobrazuje sa viac informácií o údržbe a tiež je možné ukončiť údržbu priamo v mobilnej aplikácii.
 • Údaje potrebné na prihlasovanie do mobilnej aplikácii môžu byť teraz zapamätané a preto nie je potrebné ich zadávať pri každom otvorení aplikácii ON!Track.
 • Množstvo iných malých vylepšení a odstránení drobných chýb.
 • Teraz podporuje aplikácia päť nových jazykov: maďarčinu, slovinčinu, bulharčinu, rumunčinu a ruštinu.

2.5.2 webová a mobilná aplikácia

Patch - marec 2017

• Patch 2.5.2 prináša opravu niekoľkých chýb v oblasti upozornení, prekladov, detailov tabuliek a iných.

2.5 webová a mobilná aplikácia

Hlavný update - marec 2017

Podrobná dokumentácia o nových funkciách a vylepšeniach vo verzii 2.5 k stiahnutiu

Hlavné body vydania verzie 2.5 softvéru Hilti ON!Track:
• Sledujte lepšie zodpovednosť za majetok vďaka upravenej funkcie potvrdenia prevzatia majetku (vrátane poľa pre podpis v mobilnej aplikácii). 
• Vďaka novému konceptu „stavu lokácií“ spravujte vaše lokácie jednoduchšie vďaka možnosti archivovať ukončené projekty, alebo stavby. 
• Priamo v mobilnej aplikácii si zobrazujte vrátene príloh posledné vykonané servisné, alebo iné úkony Vášho majetku.
• Vo webovej aplikácii sú teraz dostupné detailnejšie informácie o Vašich Hilti strojoch.
• Hromadné vyhľadávanie vo webovej aplikácii bolo vylepšené pre veľkých zákazníkom s viac ako 5 000 položkami, alebo lokáciami. 
• Vyriešili sme niektoré problémy súvisiace so synchronizáciou dát a ďalšie drobné chyby.
• ON!Track je taktiež dostupný v ďalších 3 jazykoch: češtine, slovenčine a turečtine.

2.4.0.2 Web app

Patch - Nov 2016

The 2.4.0.2 web patch fixed the following issues:
• Errors in the check inventory and transfer reports
• Behavior of the responsible employee field during asset transfers

2.4.1 Mobile app

Patch - Nov 2016

The 2.4.1 mobile patch fixed the following issues:
• Errors in the check inventory report

2.4 Web app

Minor release - Oct 2016

The 2.4 web release brings the following new features and enhancements:
• Finnish, Danish, and Swedish are now available
• Further improvements to the performance and search functionality have been implemented

2.4 Mobile app

Minor release - Oct 2016

The 2.4 mobile release brings the following new features and enhancements:
• Finnish, Danish, and Swedish are now available
• Further improvements to the performance and search functionality have been implemented

2.3.2 Web app

Patch - Aug 2016

With this patch important columns were brought back in the asset and location grid that were removed with the V2.3 release. The list of returned columns are:
• Fleet Cost Center, Cost Code, Extended Warranty, Fleet Organization Reference Number, Location Cost Center, Purchase Order Number, Rental Start Date, Rental Tool Claim, Template Name, Vendor

2.3.1 Mobile app

Minor release - Aug 2016

The mobile release from V2.3 was delayed one week and is now available as version V2.3.1.

2.3 Web & Mobile app

Major release - Aug 2016

Hilti ON Track version 2.3 release highlights:
• Upcoming maintenance is now announced directly within the ON!Track software so that all users are able to plan better around the availability of the system. 
• New grid functionality has been implemented to improve performance on the speed of the data loading.
• Improvements and optimizations have been made in terms of performance and search capabilities.
• The latest release documentation can be reached with a link from the ON!Track “support & info” page in the software.
• When adding an asset on the mobile it is now possible to also add asset notes, a friendly name, and an asset group.
• Restocking consumables has become easier with the ability to select and restock multiple consumable types within one transaction.
• There is a new box to highlight where the barcode scanning should take place to speed up the scanning process.

Zdieľať