Internet vecí a produktivita na stavbe

Čo predstavuje výraz Internet of Things (IoT)?

IoT (internet vecí) v podstate spája fyzické veci, ako sú elektrické náradie, kompresory alebo bezpečnostné postroje s digitálnymi informáciami a procesmi. Vybavením týchto fyzických vecí pomocou snímačov s pripojením, sa údaje automaticky zachytávajú v teréne a nasmerujú do softvéru, ktorý pomáha spoločnostiam spúšťať dôležité podnikové procesy. Technológia potrebná na úspešnú implementáciu IoT je teraz k dispozícii v hodnote nákladov a úrovni spoľahlivosti, čo z nej robí životaschopný návrh pre stavebný priemysel.

Internet vecí bude zohrávať rozhodujúcu úlohu pri zvyšovaní produktivity v stavebníctve

V porovnaní s mnohými inými sektormi bol nárast produktivity v stavebníctve v posledných desaťročiach mierny. Rozptýlené lokácie na stavbách, medzery v informáciách - medzi kanceláriami a pracovnými miestami alebo medzi fázami projektovania a výstavby - a komplexná spolupráca medzi rôznymi odvetviami v tejto oblasti boli pre stavebníctvo vždy výzvou. Internet vecí je prísľubom prekonania mnohých súvisiacich problémov.

Máme dlhoročnú tradíciu vo vývoji riešení, ktoré pomáhajú spoločnostiam v stavebníctve zlepšiť ich produktivitu a ich riadenie. Naše inovácie boli vždy podnecované hlbokým pochopením výziev a potrieb zákazníkov, čo je umožnené  každodennými interakciami s našimi zákazníkmi. Je preto len prirodzené, že máme schopnosť riadiť inováciu v tejto oblasti opäť pomocou internetu vecí (IoT).

Pri aplikácii technológie IoT spolu s implementačnými a podpornými službami šitými na mieru vidíme pre stavebný priemysel jedinečnú príležitosť vstúpiť do novej éry pre zvýšenie produktivity na stavbe, v sklade ale aj v kancelárii. To by mohlo znamenať pomoc pri automatizácii správy vašich strojov a majetku, zhromažďovaní údajov zo strojov a iných aktív, ktoré nemusia byť len Hilti. Cieľom je zvýšiť využitie stojového parku a majetku a urobiť lepšie rozhodnutia s detailnejšími informáciami.

Ďalšie možnosti zahŕňajú optimalizáciu údržby a pomoc pri inteligentnom prispôsobení strojov konkrétnym aplikáciám na stavbe. Je tiež možné kombinovať údaje o používaní strojov s inými zdrojmi údajov na meranie a zlepšenie produktivity celých pracovných postupov.

Potenciál rastu produktivity, ktorý by internet vecí mohol pomôcť spustiť v stavebníctve, je obrovský. V odvetví so zvyšujúcimi sa tlakmi na náklady získajú začínajúci podnikatelia oproti svojim konkurentom významnú výhodu. Okrem produktivity môže internet vecí tiež pomôcť zvýšiť bezpečnosť v teréne a riadiť riziká a reguláciu v oblasti zdravia a bezpečnosti.

Technológia je nástroj, ale to ľudia robia rozdiel v digitálnej premene

Technológia je len časťou riešenia. Rovnako dôležitá je schopnosť úspešne implementovať technológiu a iniciovať riadenie zmien v rámci organizácie. V spoločnosti Hilti sa snažíme o to, aby sme pomohli našim zákazníkom na celom svete prijať tieto nové digitálne riešenia. Uvedomujeme si, že digitálna transformácia vyžaduje riadenie organizačných zmien a zameranie na ľudí. Preto našim zákazníkom a ich tímom ponúkame implementačné, školiace a podporné služby šité priamo na mieru.

Novinky a zdroje

Správa, ktorá stručne informuje o zložitej problematike vplyvu IoT

Internet of Things: Vizualizácia vplyvu

Správa, ktorá stručne informuje o zložitej problematike vplyvu IoT (anglicky)

Zistite viac
Správa, ktorá stručne informuje o zložitej problematike digitalizácie v stavebníctve

Digitalizácia v stavebnom priemysle

Správa, ktorá stručne informuje o zložitej problematike digitalizácie v stavebníctve (anglicky)

Zistite viac

Zdieľať