Podrobnosti a podmienky k záväzku "3 dni, alebo zadarmo"

Jedinečná rýchlosť Hilti servisu. Spoločnosť Hilti chce svojim zákazníkom ponúkať veľmi rýchly servis strojov Hilti. Preto svojim zákazníkom v rámci servisu náradia Hilti sľubujeme v prípade opravy toto: buď zákazník dostane do troch pracovných dní svoje náradie Hilti späť (po dokončenej oprave), alebo bude oprava poskytnutá zadarmo!

Podmienky záväzku "Tri dni, alebo zadarmo":

 • Platí pre všetky platené opravy Hilti strojov alebo ich príslušenstva, ktoré sú opatrené výrobnými číslami a ktoré zákazník nakúpil od spoločnosti Hilti,
 • Platí, ak zákazník opravu zadal priamo prostredníctvom predajných kanálov www.hilti.sk (Hilti Online), zákazníckej linky Hilti (800 11 55 99) alebo prostredníctvom predajne Hilti,
 • Za začiatok lehoty sa považuje, deň vyzdvihnutia zo strany nášho logistického partnera alebo pri odovzdaní v predajni Hilti, pracovný deň nasledujúci po dni odovzdania,
 • Ak do troch pracovných dní nedôjde k prvému pokusu o doručenie alebo ak je dohodnuté vyzdvihnutie na predajni Hilti, nebude v tejto dobe oznámené, že je náradie pripravené na vyzdvihnutie (za pracovné dni sa nepovažujú soboty, nedele, slovenské a rakúske štátne sviatky a 31. 12 . (Silvester)).
 • Zo záväzku "Tri dni, alebo zadarmo" sú vyňaté dni 2.4., 1.5., 10.5., 21.5., 31.5., 15.8., 26.10, 1.11. (dni, kedy nefunguje naše servisné stredisko v Rakúsku z dôvodu sviatkov).

Záväzok "Tri dni, alebo zadarmo" neplatí pre:

 • opravy, na ktorých je požadovaná cenová ponuka pred vykonaním opravy, • opravu a kalibráciu robotických totálnych staníc a zariadení Ferroscan,
 • opravu alebo kalibráciu viac ako 5 kusov náradia odovzdaných v jednom dni,
 • výrobky ťažkej diamantovej techniky, ako sú stenové a lanové píly, ako aj hydraulické motory vŕtacieho vretena, korunky a príslušenstvo,
 • stroje, pre ktoré už nie sú náhradné diely,
 • opravu akýchkoľvek nástrojov Hilti (napr. Vrtáky, sekáče, ...),
 • opravy strojov v rámci služby Hilti Fleet Management,
 • prípady, v ktorých dôjde k prekročeniu doby opravy z dôvodov, za ktoré zodpovedá zákazník, alebo na základe vyššej moci (štrajk, prírodná katastrofa atď.),
 • ďalšie stroje uvedené v tomto súbore.

Už zaplatené náklady na opravu budú vrátené formou dobropisu na zákaznícky účet na Hilti. Vyplatenie v hotovosti je vylúčené. Spoločnosť Hilti nemôže v rámci servisu náradia Hilti a v súvislosti so záväzkom "Tri dni, alebo zadarmo" garantovať pevnú dobu opravy.

Zdieľať

KONTAKTUJTE NÁS
KONTAKTUJTE NÁS