Udržiavame vaše prístroje Hilti presné

Kalibračná služba

Hilti calibration service

Ponúkame kalibračnú službu na testovanie a nastavenie meracích prístrojov Hilti, vrátane:

  • diaľkomerov
  • laserových nivelačných prístrojov
  • bodových a čiarových laserov
  • skenerov betónu
  • totálnych staníc

Prístroje Hilti sú navrhnuté ako vysoko presné. Ale niekedy ich presnosť môžu ovplyvniť nepriaznivé podmienky, ako je nevhodné uskladnenie, kolísanie teplôt alebo zlá manipulácia. Na presnosť môžu mať v priebehu času vplyv aj tvrdé podmienky každodenného používania.

Preto vám odporúčame prístroje pravidelne kalibrovať, minimálne raz ročne.

Niekedy bude potrebné náradie kalibrovať častejšie, takže si overte svoje smernice kvality (ISO), aby ste splnili požiadavky interných firemných auditov.

Rovnako odporúčame, aby ste pravidelne svoje prístroje testovali, obzvlášť pred dôležitými meraniami a ak vaše náradie prešlo drsným zaobchádzaním.

Viac informácií môžete nájsť vo svojich prevádzkových inštrukciách k zariadeniu.

CERTIFIKÁCIA PODĽA ISO 9001

Máme certifikáciu systému riadenia kvality ISO 9001.

Ponúkame tri úrovne služieb:

Overenie presnosti
Porovnávame presnosť vašich zariadení s presnosťou, aká je definovaná našimi "špecifikáciami výrobcu" v užívateľskej príručke.

Nastavenie, čistenie a servis
Ak prístroje nespĺňajú pôvodnú špecifikáciu, nastavíme laser alebo detektor tak, aby zariadenie meralo presne. Zariadenie navyše vyčistíme a skontrolujeme, či správne funguje skôr ako vám ho pošleme späť.

Dokumentácia
Taktiež vám odovzdáme písomnú správu, v ktorej bude uvedené, aké merania sme vykonali, vrátane skúšobných hodnôt pred a po servise. Tiež pridáme servisný certifikát, ktorý bude potvrdzovať, že prístroj teraz spĺňa špecifikáciu výrobcu.

NECERTIFIKOVANÉ PODĽA ISO 17025

Vezmite na vedomie, že overovacia procedúra spoločnosti Hilti nie je akreditovaná podľa ISO 17025 alebo ďalších certifikačných štandardov, ktoré sú špecificky navrhnuté pre kalibračné laboratóriá.

Overte svoju internú politiku kvality, či vyžaduje kalibráciu podľa štandardov, ako je ISO 17025.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktuje miestny tím Hilti.

KALIBRÁCIA A MERANIE - OTÁZKY A ODPOVEDE

Prečo je potrebné nástroje kalibrovať?
Prístroje Hilti sú navrhnuté ako vysoko presné. Ale niekedy ich presnosť môžu ovplyvniť nepriaznivé podmienky, ako je nevhodné uskladnenie, kolísanie teplôt alebo zlá manipulácia. Na presnosť môžu mať v priebehu času vplyv aj tvrdé podmienky každodenného používania.

Ako často by som mal svoje prístroje Hilti kalibrovať?
Odporúčame pravidelne, aspoň raz ročne. Overte svoju internú politiku kvality, aby ste zistili, čo vyžadujú vnútorné potreby vašej firmy.
Rovnako odporúčame, aby ste pravidelne svoje prístroje testovali, obzvlášť pred dôležitými meraniami a ak vaše zariadenie prešlo drsným zaobchádzaním. Pred použitím sa tiež pozrite na prevádzkové pokyny k náradiu.

Akú kalibráciu a certifikáciu má spoločnosť Hilti?
Máme certifikáciu podľa ISO 9001. Nemáme certifikáciu podľa ISO 17025.
Overte vo svojich interných zásadách kvality, akú kalibráciu potrebujete.

Koho môžem ohľadom kalibrácie kontaktovať?
Obráťte sa na obchodného poradcu Hilti alebo volajte na Hilti zákaznícku linku na čísle 800 11 55 99

ZAUJÍMAJÚ VÁS AJ NAŠE NAJNOVŠIE MERACIE PRODUKTY?

Zdieľať