Elektronická fakturácia

Moderný, rýchly spôsob výmeny daňových dokladov

Zasielanie faktúr elektronickou formou je moderný a rýchly spôsob výmeny daňových dokladov. Doklady sú zasielané e-mailom vo formáte PDF a obsahom sa nelíšia od tlačených faktúr. Zasielanie dokladov prostredníctvom e-mailu vo formáte PDF je v súlade so zákonom o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Výhody E-faktúry:

  • Rýchla a jednoduchá výmena daňových dokladov
  • Ľahšia a lacnejšia archivácia dokladov v elektronickej podobe
  • Úspora nákladov oproti spracovaniu papierového dokladu
  • Šetrí životné prostredie

V prípade záujmu o elektronickú fakturáciu potrebujeme váš súhlas, ktorý poskytnete odoslaním formulára nižšie.

SPÝTAJTE SA

Zdieľať