Prevetrávané fasády

Prevetrávané fasády

Schéma prevetrávanej fasády

Loading

Systémové riešenie pre obmedzenie tepelných mostov alebo ich kompletné vylúčenie

Štandardné riešenie

MacFOX

Hliník

MacFOX Hliník

Štandardné systémové riešenie s vysokou mierou optimalizácie vďaka trom výškam konzol. 

U=0,286 W/m²K*

S redukovaným tepelným mostom

FOX VTR

Nerez

FOX VTR Nerez

Vďaka nižšej tepelnej vodivosti nerezi je toto riešenie vhodné pre všetky typy budov od nízkoenergetických rodinných domov až po výškové budovy s vysokými nárokmi na tepelno technické požiadavky.

U=0,197 W/m²K*

Bez tepelných mostov

FOX T 

Hliník + kompozit

FOX T  Hliník + kompozit

Ideálne riešenie pre pasívne domy a projekty, kde má riešenie bez tepelných mostov vysokú pridanú hodnotu, napr. využitie menšej hrúbky fasády pri lepších tepelných vlastnostiach.

U=0,165 W/m²K*

* porovnanie súčiniteľa prestupu tepla na reálnom príklade. Betonová stena hr.150mm + tepelná izolácia 200mm (0.034 W/m2K). Súčiniteľ prestupu tepla steny bez vplyvu konzol Uₒ=0,1609 W/m2K. Riešená plocha 113,26m2, 1,56ks konzol pre klzný bod/1m2 a 0,94ks konzol pre pevný bod/1m2 plochy fasády.

Máme riešenie pre akúkoľvek orientáciu a váhu obkladu

Zvislý MacFOX

• Štandardný systém

• Zvislá montáž

• Flexibilita kotvenia (betón+murivo, oceľ, drevo)

• Predmontovaná podložka

• Rýchla a jednoduchá montáž, vďaka klipom všetko drží spolu

• Vysoké zaťaženia

• Bezpečné a vyskúšané riešenie

• Výpočet na základe Eurokódu, statický a tepelno technický výpočet

• Vysoká optimalizácia riešenia (cena, statika, tepelná technika) vďaka 3 výškam konzol

Vodorovný FOX-H

•Neriešia sa pevné a klzné body

• Predmontovaná podložka a skrutka

• Flexibilita kotvenia (betón+murivo, oceľ, drevo)

• Jednoduchá montáž tepelnej izolácie

• Rýchla a jednoduchá montáž

• Vysoké zaťaženia

• Bezpečné a vyskúšané riešenia

• Výpočet na základe Eurokódu, statický a tepelno technický výpočet

• Jedna výška konzol

• Montáž viac m2 za hodinu a tým pádom nižšie náklady na m2 fasády    

 

 

Kotvenie po podlažiach S2S

•  Zvislá montáž po podlažiach

• Bezpečné a isté kotvenie konzol len z čela betónovej stropnej dosky alebo oceľovej konštrukcie

• Nezávislé na výplňovom murive

• Predmontovaná podložka

• Flexibilita kotvenia (betón+murivo, oceľ)

• Zvládne i extrémne veľké zaťaženia

• Bezpečné a vyskúšané riešenia

• Výpočet na základe Eurokódu, statický a tepelno technický výpočet

• Nie je potrebná dodatočná roznášacia konštrukcia

• Až o 50% rychlejšia montáž

• Menší počet konzol na 1m2 (0,6 konzol oproti  5 u štandardného riešenia)

• Zrýchlenie montáže a zníženie pracnosti montáže - úspora času

Zdieľať