Aktívna redukcia vibrácií pomáha minimalizovať zaťaženie vibráciami

Hilti systém aktívnej redukcie vibrácií (AVR) znižuje vibrácie nástroja až o dve tretiny.

Vibrácie sú súčasťou práce s kladivami. Ale pravidelná dlhodobá expozícia môže viesť k zdravotným problémom. Hilti Active Vibration Reduction používa kombináciu technologických inovácií, ktoré pomáhajú minimalizovať vystavenie vibráciám z nástrojov - až o dve tretiny v porovnaní s bežnými nástrojmi.

S nižšou úrovňou vibrácií vďaka nášmu AVR systému Hilti kladivá umožňujú vyššiu produktivitu práce na stavenisku, pretože pracovníci sa necítia takí unavení ako pri použití konvenčných kladív. Na regulovaných trhoch, ako je Veľká Británia a Švédsko, operátori kladív môžu pracovať oveľa dlhšie, s nástrojmi, ktoré majú nižšiu úroveň vibrácií.

Zdravie a bezpečnosť na prvom mieste

Ručné elektrické náradie môže byť zdrojom vibrácií ruky a paže. V prípade, že expozícia vibráciám je pravidelná a dlhodobá, môže to narušiť krvný obeh v rukách a predlaktí a spôsobiť poškodenie nervov, šliach, svalov, kostí a kĺbov.

Náš systém AVR rieši tento problém. Je k dispozícii v celom rade našich nástrojov, vrátane väčšiny našich kladív. To znamená, že ich môžete bezpečne používať po dlhšiu dobu, so zníženými vibráciami a zníženým rizikom poškodenia zdravia - a umožňuje zvýšenie produktivity!

Avr technológia

Náš AVR systém je jedným z najmodernejších na trhu s našimi kladivami využívajúcimi jednu alebo viaceré z nižšie uvedených techník na zníženie vibrácií nástroja.

Active vibration reduction technology in Hilti breakers

Zdieľať