Recyklácia vody z vrtu a čisté pracovisko

Nový spôsob dia vŕtania so systémom recyklácie vody Hilti DD-WMS 100

Hilti DD-WMS 100 Water Management System

Vieme, že diamantové vŕtanie zahŕňa veľa časovo náročných opakovaných postupov, z ktorých skutočný proces vŕtania môže byť jedným z najkratších. Udržiavanie staveniska v čistote a stály prísun vody často zaberie oveľa viac času a rapídne znižuje produktivitu.

S naším novým systémom recyklácie vody DD-WMS 100 sa tieto nudné úlohy stanú minulosťou.

NEZÁVISLOSŤ OD VODY POČAS CELÉHO DŇA

Všetko, čo musíte urobiť, je naplniť nádrž recyklátora vodou a vložiť filtračné vrecko. Voda sa recykluje až 7-krát, to je ekvivalentné asi sto litrom kontinuálneho zásobovania vodou. Veľké kolesá a pohodlné rukoväte uľahčujú transport DD-WMS 100 po stavenisku.

ČISTÉ VŔTANIE

Prach a kal z vrtov často vedú k stratám efektívneho pracovného času stráveného čistením systému a staveniska. Vďaka našej ponuke systému recyklácie vody pre diamantové vŕtačky vám môžeme pomôcť ušetriť čas a peniaze.

Diamantové vŕtanie už nie je špinavá práca!

POHODLNÁ LIKVIDÁCIA KALOV

Hilti DD-100 WMS filtrační vak

Len čo je filtračný vak plný a nasávací výkon začne klesať, je zbavenie sa kalu veľmi jednoduché vďaka jednorazovým filtračným vreckám. Jednoducho filter vyberieme a odhodíme do odpadu. Akoby sme odhodili viac ako 100 litrov kalnej vody z vrtov!

DD-WMS 100 je kompatibilný so všetkými Hilti a inými diamantovými vŕtačkami.

PROCES FILTRÁCIE

Patentované viacvrstvové filtračné vaky z DD-WMS 100 sú špeciálne navrhnuté na zber kalov z vrtu. Zber suspenzie dosiahne maximálnu kapacitu v priebehu filtračného procesu vďaka efektívnemu využitiu povrchu filtra. Náš systém recyklácie má tri prevádzkové režimy: režim recyklácie, vysávanie a prívod vody.

Recyklácia vody

Zdieľať