Jazyk

ON!Track Tag
AI L3

Originálny návod na obsluhu

Bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny.
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte pre budúcu potrebu.
Všeobecné bezpečnostné upozornenia
  • Nezakrývajte typové štítky alebo iné etikety.
  • Nezakrývajte otvory v kryte.
  • Neovplyvňujte negatívne funkciu spínačov, displejov a varovných svetiel.
  • Pred upevnením štítka preverte znášanlivosť lepidla s podkladom, aby ste predišli uvoľňovaniu farieb a chemickým reakciám.
  • Uložte mimo dosahu detí.
  • Aby štítok lepšie držal, odporúča sa použiť prídavný primer.
  • Keď používate doplnkové produkty iných výrobcov, ako čistiace prostriedky alebo prostriedky zvyšujúce adhéziu (primer), dodržiavajte ich inštrukcie.
  • Skladovateľnosť 2 roky od dátumu výroby (pozri obal).

Opis

Používanie v súlade s určením

ON!Track Tags sú určené na označovanie prevádzkových prostriedkov jednoznačným identifikačným číslom pre systém správy prevádzkových prostriedkov Hilti ON!Track.

Technické údaje

Technické údaje

Teplota pri používaní a skladovaní
−20 ℃ … 45 ℃
(−4 ℉ … 113 ℉)
Teplota povrchu pri upevňovaní
21 ℃ … 38 ℃
(70 ℉ … 100 ℉)

Upozornenia týkajúce sa používania

Medzery v číslovaní

Image alternative
Medzery v číslovaní vznikajú kontrolami kvality. V každom balení sa nachádza 100 ON!Track Tags.

Neprelamovať

Image alternative
Neprelomte ON!Track Tag.

Povrchy s veľkým polomerom

Image alternative
ON!Track Tag neumiestňujte na povrchy, ktoré majú priemer menší ako 100 mm (3,94").

Nedotýkajte sa lepiacej plochy

Image alternative
Nedotknite sa a neznečistite lepiacu plochu ON!Track Tag pri odstraňovaní z kotúča.

Pozície na umiestnenie ON!Track Tag

Image alternative
ON!Track Tag umiestnite len na chránené miesta.
Dbajte na to, aby sa štítok ON!Track Tag nenalepil za hrany.

Upevnenie

Čistenie podkladu

Image alternative
Pred umiestnením ON!Track Tag dôkladne odstráňte z povrchu znečistenia, zvlášť oleje a tuky.
Odporúčajú sa vhodné čistiace prostriedky a handra nepúšťajúca vlákna.
Podklad dôkladne osušte, aby štítok držal optimálne upevnený.

Pritlačenie

Image alternative
Pritlačte ON!Track Tag palcovou časťou dlane alebo valčekom rovnomerným tlakom. Vyšší tlak zvýši priľnavosť ON!Track Tag.
Po umiestnení ON!Track Tag počkajte minútu, kým budete používať prevádzkový prostriedok.

Záruka výrobcu

  • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti Hilti .