Vyhľadávanie skrytých predmetov v betóne

Software Hilti PROFIS Detection

Hilti PROFIS Detection software

Detekčné systémy a software Hilti umožňujú lokalizovať kovové aj nekovové predmety ešte pred začatím akéhokoľvek vŕtania či rezania.

Na stavbe sa často rieši otázka, čo leží pod povrchom podlahy, stropu alebo steny.

Hilti bezdrôtové detekčné systémy a softvér však vie zistiť, čo sa tam skrýva, bez toho aby ste museli fyzicky odstraňovať betón či iný základový materiál.

Výsledky si môžete prezerať v reálnom čase na obrazovke betónového skenera. K podrobnejšej analýze konštrukcií a tvorbe dokumentácie môžete využiť softvér Hilti PROFIS Detection.

ANALÝZA POMOCOU SOFTVÉRU HILTI PROFIS DETECTION

Hilti PROFIS Detection software

Softvér Hilti PROFIS Detection umožňuje:

  • zisťovať polohu výstuže a jej priemer,
  • analyzovať výšku krytia betónom, vrátane tvorby štatistických prehľadov,
  • identifikovať viac objektov vo viacerých vrstvách, vrátane kovových i nekovových predmetov, potrubí, káblov a vodičov pod napätím, a to ako v 2D, tak v 3D,
  • rozpoznávať kovové a nekovové predmety, vrátane potrubí, káblov a vodičov pod napätím,
  • začleniť značky na vŕtanie otvorov a exportovať ich pre použitie na stavbe,
  • integráciu so softvérom Hilti PROFIS Anchor na navrhovanie kotviacich a upevňovacích systémov,
  • integráciu do softvéru na tvorbu 3D modelov pre overenie skutočného stavu a projekčné práce.

POUŽITIE HILTI PROFIS DETECTION

Najprv pomocou niektorého z týchto prístrojov vykonajte skenovanie na stavenisku:

  • Hilti PS 1000 X-Scan - určený na skenovanie veľkých plôch a vyhľadávanie väčšieho počtu predmetov vo viacerých vrstvách základových materiálov až do hĺbky 40 cm,
  • Hilti PS 250 Ferroscan - určený na vyhľadávanie výstuže v betóne. Umožňuje odhadnúť veľkosť, priemer a výšku krytia výstuže.

Potom naskenované dáta importujte do softvéru Hilti PROFIS Detection. To môžete vykonať priamo na stavbe, alebo po návrate do kancelárie.

Dáta môžete archivovať a exportovať - a tiež vytvárať podrobné zostavy.

PRÍSTUP K SOFTVÉRU HILTI DETECTION

Ak chcete získať prístup k softvéru HILTI PROFIS Detection, najprv sa zaregistrujte do systému Hilti Online.       

Po potvrdení objednávky dostanete registračný e-mail a e-mail s aktivačným kľúčom, ktorý umožní softvér nainštalovať a aktivovať.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, môžete sa tiež obrátiť na miestny tím Hilti.

Zdieľať