Výpočet zaťaženia pevných bodov

Aplikácia pre navrhovanie Hilti Fixpoint Calculator

Hilti Fixpoint Calculator app

Aplikácia Hilti Fixpoint Calculator umožňuje vypočítať účinky tepelnej rozťažnosti na potrubie a pomôže vyhľadať pevné body.

Aplikácia Hilti Fixpoint Calculator pomáha vykonávať zložité výpočty s cieľom nájsť optimálne riešenia pre vašu aplikáciu - aby ste mohli navrhnúť vlastné riešenie bez pomoci špecializovaného projektanta.

Zrýchlite proces návrhu, automatizujte generovanie kusovníkov a zaistite zhodu so stavebnými normami využitím produktov a riešení Hilti v oblasti montážnych systémov.

Ušetrite čas vďaka knižnici potrubí, ktorá zjednodušuje proces kontroly.

HILTI FIXPOINT CALCULATOR

Hilti Fixpoint Calculator app
  • Umožňuje vykonávať výpočty pevných bodov pre potrubia, vzduchotechnické potrubia a káblové žľaby, hodnoty dilatácie potrubia a tiež minimálnu vzdialenosť od ohybu potrubia.
  • Zobrazí potrebný počet podpier a tiež informácie o tom, ktoré nosníky sú pre vašu aplikáciu vhodné alebo naopak nevhodné.
  • Zobrazí zaťaženie kotvy a maximálne zaťaženie, ktoré môže na podperu pôsobiť.
  • Umožňuje návrh úplne prispôsobiť, alebo ho naopak vytvoriť len so zadaním niekoľkých údajov.
  • Vychádza z noriem Eurocode.
  • Zobrazuje výsledky v grafickej podobe.

CHCETE PRESKÚMAŤ KNIŽNICU HILTI BIM / CAD?

Knižnica Hilti BIM / CAD ponúka 3D objekty a 2D výkresy, ktoré môžete vkladať priamo do svojho návrhu BIM. Sťahovať môžete ihneď v systéme Hilti Online, prostredníctvom aplikácií AutoCAD®, Revit®, Tekla Warehouse alebo na webe bimobject.com

Otvoriť knižnicu Hilti BIM/CAD

Zdieľať