CFS-DM Aktualizácie

CFS-DM Documentation Manager prichádza s s častými vylepšeniami a aktualizáciami počítačovej Back-office aplikácie i mobilní aplikácie, aby sa neustále zlepšoval a pridával ďalšie funkcie jeho užívateľom. Pozrite sa na všetky podrobnosti každej aktualizácie softwaru nižšie.

cfs-dm documentation manager software
Verzia Typ Aktualizacie Datum vydánie Detaily aktualizácie
3.3 Web & Mobile App
Drobná vylepšenia
Apríl 2017
Aktualizácia verzia 3.3 prináša nasledujúce nové funkcie a vylepšenia:
- Oznámenie - upozornenie na aktualizáciu aplikácie, prehľad nových funkcií.
- Kompletný prehľad histórie auditu pre back-office užívateľa, pridávanie možností filtrácia pre každú stránku auditu, ktorý umožňuje užívateľom prejsť na konkrétne záznamy auditu o užívateľovi, činnosti, dátach, projektoch alebo čísel položiek.
- Nový log file pre mobilné zariadenia, ktorý nájdete v ponuke nastavení iOS a Android CFS-DM aplikácie, ktorá umožňuje mobilným užívateľom exportovať mobilný protokol auditu zo svojho prístroja aj keď nemôže dôjsť k synchronizácii. (Informácie pre zákaznícku podporu, ktorá dokáže odhaliť chyby pri synchronizácii).
- Možnost vytvoření fronty při importu projektu, který umožňuje pro back-office uživatele pokračovat v práci a procházet CFS-DM, zatímco velké projekty sa importují na pozadí.
- Nová voliteľná upozornenia e-mailom pre import aj export projektov, upozorňujúca užívateľa, kedy je proces importu resp. exportu kompletný.
- Nová voliteľná upozornenia e-mailom pre generovanie reportov, upozorňujúca užívateľa, že je report vygenerovaný a je k dispozícii na stiahnutie.
- Odhad času generovanie protokolu, s odhadovaným počtom stránok. Informuje užívateľa, ako dlho bude systému generovanie trvať a kedy bude k dispozícii na stiahnutie.
- Možnosť rozdeliť veľmi veľké štandardné PDF protokoly (cez 500 položiek) do zostavy balíčka s viacerými PDF, možno stiahnuť ako ZIP súbor s viacerými PDF, namiesto jedného extrémne veľkého PDF protokolu.
- Generovanie pôdorysov 2D plánov pre celé projekty alebo len pre niektoré kategórie, s možnosťou ustanoviť osobitné kritériá pre filtrovanie pre každý pod-projekt / kategóriu v rámci projektu.
- Možnosť vylúčiť prázdne polia vlastností v atribútoch z generovaných protokolov vo formáte PDF, ktorý umožňuje užívateľom zvoliť, či pole danej vlastnosti bez vyplnených informácií sa zobrazí alebo nie.
- Možnosť vylúčiť vybrané vlastnosti z protokolu PDF a Excel protokolu, ktorý umožňuje užívateľom si vybrať konkrétne, ktoré polia majú byť zobrazené a ktoré skryté. To umožní užívateľom vylúčiť polia vlastností pridanej ako napríklad na vnútorné použitie, ktoré nemajú byť zdieľané v záverečnom protokole.
3.2 Web & Mobile App Drobná vylepšenia Január 2017

Aktualizácia verzia 3.2 prináša nasledujúce nové funkcie a vylepšenia:
- Vylepšenie synchronizácie pre zvýšenie rýchlosti aplikácie aj samotnej synchronizácie mobilnej aplikácie aj počítačové Back-office aplikácie
- Možnosť importovať pod-projekt do existujúcich projektov v počítačovej Back-office aplikácii
- Možnosť importu aj exportu celých projektov (vrátane všetkých kategórií pod-projektov)
- Generovanie protokolov pre celé projekty vrátane označených pod-projektov / kategórií, s možnosťou jednotlivých filtrácií pre vybrané pod-projekty / kategórie
- Zobrazenie aktuálneho prihláseného používateľa v mobilnej aplikácii v menu - nastavenia
- Možnosť sťahovať projekty do mobilnej aplikácie jednotlivo podľa výberu užívateľa pre skrátenie doby synchronizácie 

3.1 Web & Mobile App Drobná vylepšenia November 2016 Aktualizácia verzia 3.1 prináša nasledujúce nové funkcie a vylepšenia:
- Možnosť exportu iba obrázkov / fotografií v rámci projektu v počítačovej Back-office aplikácii
- Nastavenie časových pásiem v nastavení spoločnosti pre správne nastavenie času
- Statický prístup v položke Menu v mobilnej aplikácii
- Možnosť "kliknúť pre zaostrenie" pri robení fotografie položky v mobilnej aplikácii
- Zvýšenie bezpečnosti pre overenie hesla pri zabudnutí / pri resete hesla
3.0 Web & Mobile App Velké vylepšenia September 2016 Aktualizácia verzia 3.0 prináša nasledujúce nové funkcie a vylepšenia:
- Podpora pre dokumentáciu v kategórii Škáry
- Možnosť vytvorenia vlastných kategórií v dokumentácii všetkých Požiarno Bezpečnostných Zariadenie (napr .: Prestupy, Škáry, Hasiace prístroje, Požiarne dvere, ...) pre zákazníkov s vyšším typom licencie (Profesional alebo Premium)
- Vytvorenie štruktúry čiastkových pod-projektov, tak, aby zodpovedali vybraným kategóriám dokumentácie PBZ
- Možnosť importu aj exportu čiastkových projektov / kategórií v počítačovej Back-office aplikácii
- Generovanie protokolov pre jednotlivé kategórie dokumentácie PBZ
2.2.11 Web & Mobile App  Drobná vylepšenia Jůl 2016 Aktualizácia verzia 2.2.11 prináša nasledujúce nové funkcie a vylepšenia:
- Možnosť odoslať Log súbor na zákaznícku podporu pre zariadenia so systémom Android
- Rozdelenie informačných polí na Sub-dodávateľa a Klienta
- Zvýšenie maximálnej veľkosti pôdorysov / 2D plánov
- Možnosť zmeniť veľkosti značiek (bublín) v 2D pláne priamo v mobilnej aplikácii
2.2 Web & Mobile App Drobná vylepšenia November 2015 Aktualizácia verzia 2.2 prináša nasledujúce nové funkcie a vylepšenia:
- Možnosť upravenia umiestnenia značiek / bublín v 2D pláne v počítačovej Back-office aplikácii
- Možnosť nahradenie súboru 2D plánu bez straty už zhotovených značiek / bublín
- Zobrazenie nových dostupných Certifikátov pri úpravách projektu v počítačovej Back-office aplikácii
- Doplnenie obmedzeného prihlásenia do počítačovej Back-office aplikácie pre užívateľov iba mobilnej aplikácie
- Možnosť upraviť hlavný nadpis generovaného PDF protokolu
- Možnosť zmeny dátového formátu
- Doplnenie statických tlačidiel v počítačovej Back-office aplikácii pre ľahšiu použiteľnosť

Zdieľať