Ako sledovať a zdieľať dokumentáciu o požiarnych upchávkach a tesneniach

Hilti Firestop Documentation Manager

Hilti Firestop Documentation Manager

Dokumentácia požiarnych upchávok a tesnenia môže byť veľmi zložitá.

Pracuje sa s mnohými rôznymi dokumentami, vrátane technických špecifikácií, informačného zväzku, návrhov a fotografií z miesta inštalácie.

Náš softvér Hilti Firestop Documentation Manager CFS-DM vám pomôže udržať kontrolu nad všetkými týmito podkladmi.

Jedná sa o softvér na báze cloudu, takže môžete v reálnom čase zdieľať projekty a dokumenty so svojim tímom na stavenisku aj v kancelárii - ušetríte čas, ktorý by ste inak museli venovať e-mailom, stretnutiam alebo telefonickým hovorom.

Tiež môžete rýchlo zostavovať podrobne prispôsobené zostavy pre montážnych pracovníkov alebo pre inšpekcie.

POMÁHAME VÁM URÝCHLIŤ PROCES POŽIARNYCH UPCHÁVOK A TESNENIA

Hilti Firestop Documentation Manager

Náš softvér Hilti Firestop Documentation Manager je navrhnutý s ohľadom na urýchlenie vášho projektu a dosiahnutie časových úspor. Umožňuje:

  • sledovať všetky papierové doklady a dokumentáciu počas projektu na účely montáže a inšpekcií,
  • riadiť informácie o budove, takže budete vždy vedieť, aký produkt je kde namontovaný - pomáha to uľahčovať modernizáciu aj realizáciu nových inštalácií požiarnych upchávok a tesnenia,
  • pristupovať k projektovej, schvaľovacej aj produktovej dokumentácii z jedného miesta,
  • ukladať fotografie z mobilného telefónu zhotovené pred začatím inštalácie a po jej skončení a uchovávať ich spolu s ostatnou dokumentáciou,
  • generovať komplexné zostavy. Softvér Hilti Firestop Documentation Manager rýchlo vygeneruje kompletné zostavy o projekte, ktoré budú obsahovať podrobné pôdorysné značky, fotografie, informačnú dokumentáciu vo formáte PDF pre jednotlivé prestupy - a tiež údaje o pracovníkoch a montážnych postupoch.
  • Softvér Hilti Firestop Documentation Manager sa dodáva s bezplatnou aplikáciou pre telefóny so systémom iOS alebo Android, takže ho budete môcť používať v kancelárii i na stavbe.
  • Nepotrebujete žiadne špeciálne zariadenie – k dokumentom môžete pristupovať z počítača alebo ľubovoľného mobilného zariadenia - od vreckových mobilných telefónov po tablety.

STIAHNITE SI APLIKÁCIU HILTI FIRESTOP DOCUMENTATION MANAGER

Zdieľať