PROFIS Engineering Suite

Riešte všetky vaše projekty kotvenia s minimálnym úsilím a maximálnou presnosťou

Náš softvér pre navrhovanie kotiev na báze cloudu umožňuje automatické a pokročilé výpočty, jednoduché špecifikovanie a integrované modelovanie BIM - to zvyšuje produktivitu a zlepšuje hodnoty.

Tu si môžete priamo objednať verziu Standard alebo Premium.

Po krátkej registrácii si na obmedzený čas (do 30 dní) môžete zadarmo vyskúšať PROFIS Engineering Suite Premium funkcie.

Návrhový software Profis engineering suite

Rozpútajte vašu produktivitu

Znížte čas návrhu kotiev

S PROFIS Engineering Suite sa skráti doba návrhu kotvenia z 1 hodiny na 10 minút.

Zlepšite presnosť

Automatický prenos zaťaženia, spracovanie viacerých kombinácií zaťaženia a generovanie modelu BIM / CAD znižuje chyby a zaisťuje presnosť vašich špecifikácií.

Zvýšte efektivitu

Cloudový prístup umožňuje používateľom pracovať a zdieľať najaktuálnejšie návrhové súbory. Zlepšuje transparentnosť, zvyšuje efektívnosť a urýchľuje harmonogram projektu.

Vlastnosti

Kotvenie do betónu, muriva a betónu v trapézovom plechu, tieto možnosti uľahčujú dokončenie celej práce v jednom jednoduchom softvéri.

Komplexný návrh kotvy

Kotva, kotevná platňa a betón v trapézovom plechu, možnosti výpočtu uľahčujú dokončenie celej práce v jednej jednoduchej aplikácii.

Analyzujte kotevnú platňu

Analýza kotevnej platne

Analyzujte svoju kotevnú platňu pomocou AISC Design Guide 1, Second Edition alebo metodiky konečných prvkov, aby ste zistili, či je kotevná platňa tuhá.

Cloudová platforma

Cloudová platforma

Integrovaná platforma na báze cloudu udržiava zainteresované strany vždy aktuálne. To tiež znamená, že môžete pristupovať k svojim návrhom z akéhokoľvek zariadenia na ľubovoľnom mieste.

BIM/CAD knižnica

BIM/CAD modelovanie

Automatický import 2D a 3D objektov BIM / CAD priamo do vášho návrhového modelu, čím sa odstráni časovo náročné manuálne prekresľovanie, ktoré je náchylné na chyby.

Používateľsky príjemný Profis Engineering Suite

Používateľsky príjemný

Jednoduchá navigácia a vytváranie návrhov pomocou karty obľúbených položiek, pohyblivých parametrov návrhu, používateľsky definovaných šablón, tlačidla Späť / Znovu a prispôsobiteľných prehľadov.

Podpora na vyžiadanie, podrobné návody a technická podpora

Podpora na vyžiadanie

V softvéri nájdete krok za krokom návody a technickú podporu na vyžiadanie. To znamenajú, že už nikdy nebudete musieť riešiť komplexné výzvy spojené s návrhom.

Návrh zábradlia

Návrh zábradlia

Navrhnite si kompletnú aplikáciu zábradlia (vrátane stĺpika, vodorovného prvku a kotvy) rýchlo, presne a nezávisle.

Prečo prejsť na Profis Engineering?

PROFIS Engineering Suite Standard
(zdarma)
Premium
(licencia)
Cloudový prístup k softvéru a možnosť zdieľania súborov
Rôzny výber návrhových noriem podľa regiónu
Detailný Protokol o návrhu kotiev
Dodatočne inštalované kotvy
Vopred zabetónované kotevné prvky
Posúdenie správania sa reálnej kotevnej platne x
Použitie kotiev do muriva x
Rôzne kombinácie zaťaženia x
Import zaťažení z Excelu x
Prispôsobenie Protokolu x
Rýchly export do BIM/CAD x

Zdieľať