Ťahové skúšky na dodatočne vlepenú výstuž a kotvy

Hilti ťahová skúška na dodatočne osadené výstuže a kotvy

Hilti onsite testing

Ťahová skúška je potrebná, ak si nie ste istí únosnosťou základového materiálu, do ktorého sa kotvíte alebo kvalitou osadenia.

Týka sa to prípadov, keď je kotvenie vykonávané do materiálu, ktorý nie je zahrnutý v certifikáte ETA (Európske technické posúdenie) alebo v Hilti technických dátach - napr. keď je základovým materiálom starý alebo poškodený betón, skala alebo murivo.

Prostredníctvom vyhodnotenia ťahovej skúšky vypočítame únosnosť kotvenia do základového materiálu a môžeme určiť, akú kotvu je vhodné použiť.

Cieľom ťahovej skúšky môže byť získanie hodnoty zaťaženia pri zlyhaní kotvy alebo nedeštruktívna ťahová skúška, kedy sa aplikuje vami dané zaťaženie.

KEDY VYKONAŤ ŤAHOVÚ SKÚŠKU

Ťahovú skúšku možno použiť vo fáze projektu aj po osadení kotviacich prvkov.

Hilti HAT 30 anchor tester

Ťahová skúška vo fáze projektu

V projektovej fáze sa ťahová skúška používa na určenie únosnosti základového materiálu a na určenie vhodného kotviaceho systému.

Hilti anchors for mechanical and electrical support

Ťahová skúška po osadení prvkov

Po osadení kotviacich prvkov sa ťahová skúška používa na určenie kvality a bezpečnosti osadenia. Môže byť vyžadovaná investorom alebo na splnenie miestnych predpisov.

ČO MI PRINESIE ŤAHOVÁ SKÚŠKA

Hilti ťahový test

Na základe ťahovej skúšky získate písomný report a v prípade potreby vám zabezpečíme aj komplexné vyhodnotenie výsledkov.

Ďalšie výhody ťahovej skúšky:

  • Získate istotu správneho návrhu aj montáže kotviacich prvkov.
  • V rámci komplexného vyhodnotenia určíme únosnosť neznámych základových materiálov alebo atypických materiálov, ktoré nie sú obsiahnuté v certifikátoch.
  • Skontrolujete kvalitu a bezpečnosť osadenia dodatočne inštalovaných kotiev a výstuže po inštalácii.

KTO VYKONÁVA ŤAHOVÉ SKÚŠKY

Ťahové skúšky sú vykonávané kvalifikovanými technickými poradcami spoločnosti Hilti.

Prídu priamo k vám na stavbu s kalibrovaným testerom, aby zaistili správnosť a spoľahlivosť výsledkov.

Prispôsobia ťahové skúšky vašim individuálnym požiadavkám.

ŤAHOVÁ SKÚŠKA - PREHĽAD

  • Použitie: Hilti kotvy a dodatočne vlepovaná výstuž
  • Kto službu vykonáva: Kvalifikovaní technickí poradcovia Hilti
  • Čo robíme: testujeme dodatočne vlepenú výstuž a kotviace systémy priamo na stavbe a vypracovávame reporty či komplexné vyhodnotenie
  • Pre koho je služba vhodná: realizačné firmy, projekcia, stavbyvedúci, technický dozor investora
  • Cena: cena je daná za hodinu ťahovej skúšky

TÉMY SPOJENÉ S TOUTO SLUŽBOU

Ako navrhovať dodatočne vlepovanú výstuž

NÁVRHOVÉ CENTRUM DODATOČNE VLEPOVANEJ VÝSTUŽE

Ako navrhovať dodatočne vlepovanú výstuž

Viac informácií
Čo je potrebné vziať do úvahy pri návrhu ukotvenia základovej dosky.

NÁVRHOVÉ CENTRUM KOTVIACICH SYSTÉMOV

Čo je potrebné vziať do úvahy pri návrhu ukotvenia základovej dosky.

Viac informácií
Ako navrhovať montážne systémy

NÁVRHOVÉ CENTRUM MONTÁŽNYCH SYSTÉMOV

Ako navrhovať montážne systémy

Viac informácií

Zdieľať