Hilti BIM Služba

Návrh a modelovanie pre zjednodušenie prechodu projektu z kancelárie na stavbu

BIM (Building Information Modelling) priniesol návrh, plánovanie a realizáciu stavebných projektov do digitálneho veku.

Hilti BIM poskytuje oveľa viac, ako len BIM objekty v knižnici dostupné na stiahnutie. Náš špecializovaný tím je pripravený s vami spolupracovať od návrhu k realizácii projektu.

Aké výhody vám prinesie Hilti služba BIM?

Optimalizované združené závesy

Uchytenie potrubí, káblov, a potrubí vzduchotechniky na združené závesy môže minimalizovať potrebný priestor a náklady na materiál a celkovo optimalizovať riešenie.

Zistite viac o modulárnom podpernom systéme

Návrh montážnych systémov

V Hilti máme skúsenosti s navrhovaním a inštaláciou montážnych systémov po celom svete už niekoľko desiatok rokov. 

S akými výzvami sa môžete stretnúť pri návrhu montážnych systémov

Aké Hilti BIM Služby ponúkame?

Na moderných stavbách po celom svete sa BIM používa na plánovanie potrubí,vzduchotechniky a káblov. Zodpovedajúce tomu závesné systémy však zvyčajne nie sú súčasťou modelu BIM. V dôsledku toho každá inštalácia má často definované svoje vlastné závesné systémy, väčšinou založené na skúsenostiach a nie na inžinierskom návrhu.

Toto je zmeškaná príležitosť. Špecializované tímy BIM v spoločnosti Hilti vám môžu pomôcť naplno využiť potenciál digitalizácie, od zlepšenej spolupráce až po nižšie náklady na materiál. Odborná podpora sa poskytuje prostredníctvom 3 hlavných služieb:

1. Koncepčný návrh

Návrh pre koncepčné spracovanie projektu podpier pre rozvody TZB z montážneho systému Hilti.

  • Rozdelenie projektu do celkov, pre ktoré bude vytvorená cenová ponuka s rámcovým popisom riešení podpier pre TZB (napr. podlažia)
  • Možnosť optimalizovania/riešenia a úspor pri modelovaní, pri výberovom konaní a samotnej realizácii.
Viac o službe Koncepčný návrh

2. Základný technický návrh

Návrh typických podpier pre rozvody TZB z montážneho systému Hilti v Koncepčnom návrhu Hilti. 

  • Typickú podperu je možné využiť niekoľkokrát pre obdobné aplikácie s rovnakými alebo nižšími technickými požiadavkami (zaťaženie, základný materiál). 
  • Typické podpery pokrývajú riešenia jednoduchých celkov (riešenie pre typické podlažia - priame trasy bez zmeny priemeru potrubia, jednoduchá koordinácia).
  • Komplikovanejšie celky nie sú predmetom riešenia v základnom technickom návrhu.
Viac o základnom technickom návrhu

3. Detailný návrh

Detailný návrh podpier pre rozvody TZB z montážneho systému Hilti, ktoré neboli obsahom služby Základný technický návrh Hilti. 

  • Detailný technický návrh je odporúčaný pre podpery, ktoré nepatria medzi typické, ktoré sú riešené v rámci Základného technického návrhu.
  • Koordinačne zložité celky projektov (ako sú technické miestnosti, konštrukcie pre strechy, združené závesy, komplikované uzly).
Viac o detailnom technickom návrhu

Poďte s Hilti uskutočniť váš ďalší projekt

Pozrite sa, ako vám naše služby BIM môžu pomôcť ušetriť čas a peniaze

Preferujete si navrhnúť závesný systém sami?

BIM/CAD Knižnica

Knižnica Hilti BIM / CAD vám umožní prístup k produktom Hilti ako 3D a 2D BIM / CAD objekty - to všetko je možné integrovať priamo do špičkového softvéru pre návrh konštrukcie, ako sú AutoCAD®, Revit® a Tekla Structure.

Prístup k našej rozsiahlej BIM/CAD Knižnici

Návrhový softvér pre Montážne systémy

Návrhový softvér Hilti PROFIS vám v kancelárii pomôže navrhnúť jednoduché aj komplexné riešenia závesov bez dodatočných technických rád. Vaše návrhy môžete jednoducho exportovať priamo do aplikácie AutoCAD® alebo Revit®

Stiahnite si Hilti PROFIS

Zdieľať