Informačné modelovanie budov (BIM)

Prístup ku knižnici Hilti BIM/CAD

Hilti BIM/CAD library

BIM - Informačné modelovanie budov - predstavuje revolúciu v spôsobe prípravy a vedenia projektov.

Nejedná sa o obyčajný 3D software na navrhovanie. Je to celý proces, ktorý uľahčuje spoluprácu v rámci početných projektových tímov.

Vďaka integrovaným digitálnym nástrojom a technickej podpore pre BIM môžete využívať ucelené riešenia naprieč všetkými fázami stavebných projektov.

METODIKA BIM MENÍ SEKTOR STAVEBNÍCTVA

Metodika BIM umožňuje:

Obmedziť chybovosť a znížiť náklady

Identifikujte možné kolízie v 2D aj 3D a poistíte si presné dodržiavanie projektu.

Urýchliť spoluprácu v Cloude

Zdieľaním svojich návrhov v reálnom čase môžete podporiť tímovú prácu a predchádzať chybám. Ušetrite čas, ktorý by ste inak museli venovať stretnutiam či výmene e-mailov, a pomôžte projektantom z rôznych odborov obmedziť prípadné kolízie ešte pred príchodom na stavbu.

Začleniť objekty do širšieho návrhového ekosystému

S využitím knižníc Hilti BIM / CAD môžete 3D objekty ľahko vkladať priamo do aplikácií AutoCAD®, Revit® a Tekla Structures - návrhy konkrétnych aplikácií Hilti tak začleníte do stavebného projektu ako celku.

KNIŽNICA HILTI BIM / CAD

Priama integrácia s aplikáciami AutoCAD®, Revit® a Tekla Structures

Knižnica Hilti BIM / CAD vám dáva k dispozícii široký výber produktov Hilti v podobe 3D a 2D objektov BIM / CAD - všetky pritom môžete priamo začleniť do najpoužívanejších aplikácií pre navrhovanie, ako je napr. AutoCAD®, Revit® a Tekla Structures.

Okrem využitia knižnice tiež môžete zvoliť krajinu, v ktorej budete projekt navrhovať a realizovať, a zabezpečiť tak splnenie požiadaviek noriem kdekoľvek na svete.

2D/3D MODELY HILTI

KNIŽNICA HILTI BIM/CAD

Knižnica Hilti BIM / CAD ponúka 3D objekty a 2D výkresy, ktoré môžete priamo použiť vo svojom návrhu BIM. Sťahovať môžete ihneď v systéme Hilti Online, prostredníctvom aplikácií AutoCAD®, Revit®, Tekla Warehouse alebo na webe bimobject.com.

Otvoriť knižnicu Hilti BIM/CAD

TECHNICKÉ PORADENSTVO HILTI

Ak potrebujete pomôcť so svojím návrhom, obráťte sa na náš miestny tím Hilti.

Zdieľať