Informačné modelovanie budov (BIM)

Prístup ku knižnici Hilti BIM/CAD

Hilti BIM/CAD library

BIM - Informačné modelovanie budov - predstavuje revolúciu v spôsobe prípravy a vedenia projektov.

Nejedná sa o obyčajný 3D software na navrhovanie. Je to celý proces, ktorý uľahčuje spoluprácu v rámci početných projektových tímov.

Vďaka integrovaným digitálnym nástrojom a technickej podpore pre BIM môžete využívať ucelené riešenia naprieč všetkými fázami stavebných projektov.

METODIKA BIM MENÍ SEKTOR STAVEBNÍCTVA

Metodika BIM umožňuje:

Obmedziť chybovosť a znížiť náklady

Identifikujte možné kolízie v 2D aj 3D a poistíte si presné dodržiavanie projektu.

Urýchliť spoluprácu v Cloude

Zdieľaním svojich návrhov v reálnom čase môžete podporiť tímovú prácu a predchádzať chybám. Ušetrite čas, ktorý by ste inak museli venovať stretnutiam či výmene e-mailov, a pomôžte projektantom z rôznych odborov obmedziť prípadné kolízie ešte pred príchodom na stavbu.

Začleniť objekty do širšieho návrhového ekosystému

S využitím knižníc Hilti BIM / CAD môžete 3D objekty ľahko vkladať priamo do aplikácií AutoCAD®, Revit® a Tekla Structures - návrhy konkrétnych aplikácií Hilti tak začleníte do stavebného projektu ako celku.

KNIŽNICA HILTI BIM / CAD

Priama integrácia s aplikáciami AutoCAD®, Revit® a Tekla Structures

Knižnica Hilti BIM / CAD vám dáva k dispozícii široký výber produktov Hilti v podobe 3D a 2D objektov BIM / CAD - všetky pritom môžete priamo začleniť do najpoužívanejších aplikácií pre navrhovanie, ako je napr. AutoCAD®, Revit® a Tekla Structures.

Okrem využitia knižnice tiež môžete zvoliť krajinu, v ktorej budete projekt navrhovať a realizovať, a zabezpečiť tak splnenie požiadaviek noriem kdekoľvek na svete.

2D/3D MODELY HILTI

KNIŽNICA HILTI BIM/CAD

Knižnica Hilti BIM / CAD ponúka 3D objekty a 2D výkresy, ktoré môžete priamo použiť vo svojom návrhu BIM. Sťahovať môžete ihneď v systéme Hilti Online, prostredníctvom aplikácií AutoCAD®, Revit®, Tekla Warehouse alebo na webe bimobject.com.

Otvoriť knižnicu Hilti BIM/CAD

Dynamický blok pre zostavy na streche

V nasledujúcom dwg súbore máte k dispozícii Dynamický blok pre upevnenie zariadení alebo potrubí na streche. Tento blok umožňuje veľmi rýchlo navrhnúť koncept riešenia zostavy na streche, včítane počtu podpier.

Dynamický blok pre zostavy na streche (DWG súbor)

Parametrická rodina pre Autodesk Revit

Naviac pre strechy je tu tiež k dispozícii Parametrická rodina pre Autodesk Revit.

V modeli je možné jednoducho upravovať horizontálne a vertikálne rozmery podľa požiadaviek. Pripojený nájdete aj návod k použitiu.

Parametrická rodina pre Autodesk Revit Návod k použitiu

TECHNICKÉ PORADENSTVO HILTI

Ak potrebujete pomôcť so svojím návrhom, obráťte sa na náš miestny tím Hilti.

Zdieľať