Výstavba s dodatočne vlepovanou výstužou do betónu

Na čo sa používa dodatočne lepená výstuž?

Pomocou dodatočne vlepovanej výstuže možno realizovať väčšinu napojení na stavbe - napríklad stien, dosiek, nosníkov, základov alebo nosných stĺpov.

ROZŠÍRENIE EXISTUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ

Jedná sa o najčastejšie použitie dodatočne vlepovanej výstuže, napr. pri:

 • predlžovaní stien
 • predlžovaní stĺpov
 • predlžovaní nosníkov
 • predlžovaní dosiek
 • rozširovaní balkónov

Predlžovanie stien

Predlžovanie stĺpov

Predlžovanie nosníkov

Predlžovanie dosiek

PRIPOJENIE NOVÝCH KONŠTRUKČNÝCH PRVKOV K EXISTUJÚCIM KONŠTRUKCIÁM

Jedná sa o jednoducho podopreté alebo tuhé spojenie pri:

 • napájaní nosníkov k stenám
 • napájaní konzol na steny
 • pripájanie schodísk k existujúcim stenám
 • napájaní stien

Napájanie nosníkov k stenám

Napájanie konzoly na steny

Schodisko pripojené k existujúcej stene

Napojenie stien

ZOSILŇOVANIE EXISTUJÚCICH BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Vyvinuli sme tiež unikátne riešenie pre šmykové trenie u nabetonávek mostoviek a výstuže proti pretlačeniu.

 • nabetonávka
 • vystuženie stropu
 • betónový základ stĺpu
 • zvýšenie únosnosti mostovky

Nabetonávka

Vyztuženie stropu

Zvýšenie únosnosti mostovky

Betónový základ stĺpu

SÚVISIACE CHEMICKÉ KOTVY HILTI

Zdieľať