Výstavba s dodatočne vlepovanou výstužou do betónu

Na čo sa používa dodatočne lepená výstuž?

Pomocou dodatočne vlepovanej výstuže možno realizovať väčšinu napojení na stavbe - napríklad stien, dosiek, nosníkov, základov alebo nosných stĺpov.

ROZŠÍRENIE EXISTUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ

Jedná sa o najčastejšie použitie dodatočne vlepovanej výstuže, napr. pri:

 • predlžovaní stien
 • predlžovaní stĺpov
 • predlžovaní nosníkov
 • predlžovaní dosiek
 • rozširovaní balkónov
Hilti post installed rebar wall extensions

Predlžovanie stien

Hilti post installed rebar HIT-RE 500 column extensions

Predlžovanie stĺpov

Hilti post installed rebar balcony extensions

Predlžovanie nosníkov

Hilti post installed rebar slab extensions

Predlžovanie dosiek

PRIPOJENIE NOVÝCH KONŠTRUKČNÝCH PRVKOV K EXISTUJÚCIM KONŠTRUKCIÁM

Jedná sa o jednoducho podopreté alebo tuhé spojenie pri:

 • napájaní nosníkov k stenám
 • napájaní konzol na steny
 • pripájanie schodísk k existujúcim stenám
 • napájaní stien
Hilti post installed rebar beam to wall extensions

Napájanie nosníkov k stenám

Hilti post installed rebar corbel to wall connection

Napájanie konzoly na steny

Hilti post installed rebar staircase connected to an existing wall

Schodisko pripojené k existujúcej stene

Hilti post installed rebar wall to wall connection

Napojenie stien

ZOSILŇOVANIE EXISTUJÚCICH BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Vyvinuli sme tiež unikátne riešenie pre šmykové trenie u nabetonávek mostoviek a výstuže proti pretlačeniu.

 • nabetonávka
 • vystuženie stropu
 • betónový základ stĺpu
 • zvýšenie únosnosti mostovky
Hilti post installed rebar concrete overlay

Nabetonávka

Hilti post installed rebar ceiling reinforcement

Vyztuženie stropu

Hilti post installed rebar bridge deck strengthening

Zvýšenie únosnosti mostovky

Hilti post installed rebar column foundation

Betónový základ stĺpu

SÚVISIACE CHEMICKÉ KOTVY HILTI

Zdieľať