Dodatočne vlepovaná výstuž

S vysokou pevnosťou a jednoducho použiteľná

Hilti referenčná stavba WU Vienna

Referenčné stavby

Pozrite si niektoré z našich najzaujímavejších projektov s dodatočne vlepovanou výstužou, ktoré sme pomohli realizovať po celom svete.

Viac informácií
Hilti dodatočne vlepovaná výstuž RE-500 a ED 3500-A

Typické aplikácie dodatočne vlepovanej výstuže

Dodatočne vlepovaná výstuž umožňuje rozširovať, spevňovať alebo pripájať nové prvky k existujúcim konštrukciám.

Viac informácií
 Hilti dodatočne vlepovaná výstuž HIT-HY 150 MAX, ED 3500-A a HIT-V

Návrhové centrum pre dodatočne vlepované výstuže

Pozrite sa, ako možno riešiť malé kotevné hĺbky, šmykovú výstuž, šmykové trenie a navrhovanie podľa pravidiel Eurokódu 2.

Viac informácií
Technická literatura Hilti

Technická literatúra

Ponorte sa hlbšie. Výskumom dodatočne vlepovanej výstuže sa zaoberáme viac ako 25 rokov. Ak chcete podrobnejšie odborné informácie, tu sú k dispozícii niektoré z našich technických správ a príručiek.

Viac informácií