Dodatočne vlepovaná výstuž

S vysokou pevnosťou a jednoducho použiteľná

Hilti post-installed rebar jobsite references

REFERENČNÉ STAVBY

Pozrite si niektoré z našich najzaujímavejších projektov s dodatočne vlepovanou výstužou, ktoré sme pomohli realizovať po celom svete.

Viac informácií
Hilti post installed rebar RE-500 and ED 3500-A

TYPICKÉ APLIKÁCIE DODATOČNE VLEPOVANEJ VÝSTUŽE

Dodatočne vlepovaná výstuž umožňuje rozširovať, spevňovať alebo pripájať nové prvky k existujúcim konštrukciám.

Viac informácií
Hilti post installed rebar HIT-HY 150 MAX, ED 3500-A and HIT-V

NÁVRHOVÉ CENTRUM PRE DODATOČNE VLEPOVANÉ VÝSTUŽE

Pozrite sa, ako možno riešiť malé kotevné hĺbky, šmykovú výstuž, šmykové trenie a navrhovanie podľa pravidiel Eurokódu 2.

Viac informácií

TECHNICKÁ LITERATÚRA

Ponorte sa hlbšie. Výskumom dodatočne vlepovanej výstuže sa zaoberáme viac ako 25 rokov. Ak chcete podrobnejšie odborné informácie, tu sú k dispozícii niektoré z našich technických správ a príručiek.

Viac informácií