Priemyselný sklad – Vicenza, Taliansko

Montáž sprinklerového systému odolného voči zemetraseniu

Hilti jobsite reference industrial warehouse Vicenza Italy

Výzva

Hilti jobsite reference industrial warehouse Vicenza Italy

V priemyselnom sklade bolo potrebné namontovať sprinklery. Projekt však bol spojený hneď s niekoľkými výzvami.

Jedná sa o veľmi rozsiahly sklad s pôdorysom cez 3000 m2.

Upevňovací montážny systém musel byť odolný voči zemetraseniu, ale materiál, do ktorého sa systém kotvil, bol veľmi tenký, čo všeobecne montáž systému veľmi sťažuje.

Naše riešenie Hilti

V úzkej spolupráci so zhotoviteľom, firmou Idrotermotre, sme pre tento projekt vybrali modulárny montážny systém Hilti MQS. Je mimoriadne flexibilný, ľahko sa kompletizuje zostavuje a je navrhnutý tak, aby dokázal odolať účinkom zemetrasenia.

Modulárny upevňovací montážny systém sa musel vojsť do stiesnených priestorov a súčasne bolo treba prekonať mnoho prekážok vyplývajúcich z tvaru krovov.

Mnoho rozhodnutí ohľadom usporiadania potrubia a upevňovacích bodov pre podpery sa tak vykonávalo až na stavenisku. Po celú dobu montáže spolupracoval so zhotoviteľom náš technický tím Hilti (technik predaja a technické oddelenie).

Definovali sme všetky potrebné modulárne montážne systémy, vykonali niekoľko inšpekcií a v priebehu montáže poskytovali zhotoviteľovi technické poradenstvo a podporu.

Aj vďaka tomu sa podarilo montážny systém namontovať správne, rýchlo a bezpečne.

Súčasne sme použili rad kotiev, vrátane kotvy Hilti HST pre seizmické zaťaženie, kotviacej skrutky HUS 3 pre malé kotevné hĺbky a chemické kotvy Hilti HIT HY 270 pre duté základné materiály.

PRODUKTY V RÁMCI TOHTO RIEŠENIA

Zdieľať