Ako v návrhoch zohľadniť tepelný pohyb

Návrh riešenia tepelnej rozťažnosti

Hilti MM modular support system for light-medium duty applications

Ak projektujete aplikácie potrubných rozvodov, je nevyhnutné mať na pamäti tepelnú rozťažnosť - najmä pri vykurovacích aplikáciách.

Dôvodom je nutnosť umožniť dilatáciu potrubia a súčasne zabezpečiť rovnomerné rozloženie pohybu potrubia.

ČO SPÔSOBUJE TEPELNÚ ROZŤAŽNOSŤ?

Tepelná rozťažnosť závisí na niekoľkých základných faktoroch:

 • pôvodnej dĺžke úseku potrubia
 • koeficiente tepelnej rozťažnosti
 • teplotnom rozdiele

Spravidla ide o rozdiel medzi prevádzkovou teplotou potrubia a vonkajšou teplotou. V prípade vykurovacích zariadení môže prevádzková teplota dosahovať približne 70 ° C, zatiaľ čo okolitá teplota býva zvyčajne 20 ° C.

How to calculate thermal expansion

AKÝ NÁVRH MÁM POUŽIŤ VZHĽADOM NA TEPELNÚ ROZŤAŽNOSŤ?

 • Please enter alternative text here (optional)

  1 – Pevný bod

  Pevný bod zastaví akýkoľvek pohyb a prenesie zaťaženie na hlavnú konštrukciu budovy. Bod "nulového pohybu" umožňuje počítať dilatáciu a predvídať jej správanie.

  Please enter alternative text here (optional)

  2 – Osové vedenie

  Osové vedenie sa spravidla používa v tesnej blízkosti všetkých technických kompenzácií. Umožňuje kontrolovaný pohyb iba v jedinom smere a pohyby v ostatných smeroch eliminuje.

  Please enter alternative text here (optional)

  3 – Klzné uloženia

  Klzné uloženia umožňujú kompenzáciu potrubia v mieste najnižšieho možného súčiniteľa trenia.

  Please enter alternative text here (optional)

  4 – Neobmezený pohyb

  Neobmedzený pohyb sa hodí v situáciách, kedy existuje pohyb vo viacerých smeroch. Spravidla sa využíva na kompenzačných vetvách.

TIPY PRE NÁVRH ZOHĽADŇUJÚCI TEPELNÚ ROZŤAŽNOSŤ

 • Dilatáciu počítajte ako funkciu dĺžky potrubia, jeho materiálu a teplotného gradientu
 • Skontrolujte, či posun medzi osou potrubia a hornou plochou nosníka nie je viac ako 4 °. Ak áno, potrebujete riešenie s kompenzáciou. Poznámka: prípustnú veľkosť posunu môžu ovplyvňovať aj požiadavky špecifických aplikácií
 • Zvoľte medzi prirodzenou alebo technickou kompenzáciou a pritom zohľadnite veľkosť priestoru potrebného pre každé uvažované riešenie

Zdieľať